ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การติดตามสัมภาระ

คุณสามารถติดตามสถานะสัมภาระที่ยังไม่ได้จัดส่งมายังหน้านี้ได้

การติดตามสัมภาระ

เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของคุณก่อนการเดินทางและการซื้อน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินของคุณตามต้องการ

เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระ


Baggage disruption report

In case of a possible problem about your baggage, you can report on this page.

Baggage disruption report

Baggage disruption tracking

Follow the process step-by-step regarding your baggage which you have reported a delay.

Baggage tracking


น้ำหนักสัมภาระฟรี

โปรดดูที่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องในเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของรา

น้ำหนักสัมภาระฟรี

สัมภาระสูญหายและเสียหาย

ดูขั้นตอนที่คุณจำเป็นต้องดำเนินการหากสัมภาระของคุณสูญหาย เสียหาย ไม่สมบูรณ์ หรือจัดส่งล่าช้า

สัมภาระสูญหายและเสียหาย


กระเป๋าถือ

โปรดดูที่หน้านี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าถือที่ติดตัวคุณในห้องผู้โดยสาร

กระเป๋าถือ

เครื่องดนตรี

เสียงเพลงไร้ขีดจำกัด! ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเครื่องดนตรีขึ้นเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบนเที่ยวบินของเรา

เครื่องดนตรี


อุปกรณ์กีฬา

ไม่จำเป็นต้องหยุดยั้งความคลั่งไคล้กีฬาของคุณ! ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบนเที่ยวบินของเรา

อุปกรณ์กีฬา

ข้อจำกัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุที่คุณสามารถนำขึ้นเครื่องได้และเงื่อนไขการขนส่งที่บังคับใช้กับวัตถุเหล่านั้น

ข้อจำกัด


เงื่อนไขการขนส่งสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระที่จะบังคับใช้กับเที่ยวบินของเรา

เงื่อนไขการขนส่งสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ

RFID

บัตรสัมภาระ RFID

ขอแนะนำบัตรสัมภาระ RFID ที่จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาที่อาจมีเกี่ยวกับสัมภาระของคุณขณะเดินทาง

บัตรสัมภาระ RFID


โปรดใช้เวลาดูข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการขนส่งสัมภาระใน เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ก่อนการเดินทางของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องของคุณและมุมมองด้านอื่นๆ เกี่ยวกับสัมภาระของคุณในหน้านี้