ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Passenger placing cabin baggage in THY Business Class seat

สัมภาระขึ้นเครื่อง

จำนวนสัมภาระถือขึ้นเครื่องในชั้นประหยัด (Economy Class) คือ หนึ่งชิ้นขนาดไม่เกิน 55x40x23 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 8 กก.ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน และของใช้ส่วนตัว เป็นกระเป๋าหนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งคนที่มีขนาดไม่เกิน 40x30x15 ซม. ของใช้ส่วนตัวไม่ควรหนักเกิน 4 กก. ผู้โดยสาร Business Class สามารถนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องได้สองใบ หากขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าแต่ละใบไม่เกิน 23x40x55 และ 8 กก. (รวม 16 กก.) และของใช้ส่วนตัวหนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งคนที่มีขนาดไม่เกิน 40x30x15 สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ของใช้ส่วนตัวไม่ควรหนักเกิน 4 กก. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องในชั้น Economy และ Business Class สำหรับผู้โดยสารทารกคือ 1 ชิ้น/8 กก.
ผู้ถือบัตร Star Alliance Gold มีสิทธิ์นำสัมภาระถือขึ้นเครื่องหนึ่งชิ้นที่มีขนาดไม่เกิน 23x40x55 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 8 กก. รวมถึงของใช้ส่วนตัวหนึ่งชิ้นที่เป็นกระเป๋าขนาดไม่เกิน 40x30x15 ซม. ขึ้นเครื่องได้ในเที่ยวบินชั้นประหยัด ในเที่ยวบินชั้นธุรกิจ ผู้ถือบัตร Gold สามารถนำกระเป๋าขึ้นเครื่องได้สองใบ หากขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าแต่ละใบไม่เกิน 23x40x55 ซม. และ 8 กก. (รวม 16 กก.) และของใช้ส่วนตัวหนึ่งใบที่มีขนาดไม่เกิน 40x30x15 ซม.

During the controls at the boarding gate, cabin baggage that doesn't comply with the cabin baggage rules and is untagged is charged and those non-standard cabin baggages are carried in cargo compartment of the aircraft in which the passenger is traveling. In case there is no space in the cargo hold of the aircraft the passenger is traveling on, the cabin baggage is sent to the destination station on the first available flight. For this reason, in order not to encounter a negative situation, Please check that your cabin baggage complies with the standards before your flight and show it to the staff to label your cabin baggage at the check-in stage.

Delivering the standard cabin baggage during check-in

On flights with high occupancy rates, in order to facilitate your settlement inside the aircraft and to increase your comfort you may deliver your standard cabin baggage to the staff during check-in or the staff may request to deliver your standard cabin baggage at check in.  By this application, your delivered  cabin baggage will be treated as checked baggage and no additional fee will be charged.  Please do not forget to take valuable/necessary items in your checked cabin baggage with you.

It is a common practice in the aviation industry to stow the bags accepted as personal items under the seat in order to facilitate and speed up passenger settlement in the aircraft. Therefore, we kindly request to stow your bag under the seat during the flight.

สายการบินมีกฎเรื่องสัมภาระที่บังคับใช้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยกฏเดียวกันนี้ยังใช้ระหว่างสายการบินด้วยกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA

Liquid regulations may vary across airports. In some airports, transit passengers are not permitted past the transit security point with liquids in containers of more than 100 ml, including duty free products (even if bagged or sealed). We recommend that passengers review the regulations implemented at their transit airport.

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการบินพลเรือน การนำเจลล้างมือหรือของเหลวที่มีลักษณะใกล้เคียงขึ้นเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย ทั้งนี้ ลูกเรือของเราได้จัดเตรียมเจลล้างมือในปริมาณที่เหมาะสมให้กับผู้โดยสารทุกคน ผู้โดยสารจึงไม่จำเป็นต้องพกเจลล้างมือหรือของเหลวอื่นๆ ขึ้นเครื่องบิน

Air hostess opening THY cabin baggage

เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระในห้องโดยสาร

คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระในห้องโดยสารของเราเพื่อดูสัมภาระขึ้นเครื่องที่อนุญาตตามจุดหมายปลายทางได้ เงื่อนไขและสิทธิ์บางอย่างอาจแต่งต่างกันไปตามเที่ยวบิน คุณสามารถขอรับรายละเอียดที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลสัมภาระได้จากการสำรองที่นั่งและภายในตั๋ว

* ข้อยกเว้นใดๆ และข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงในเครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราสามารถดูเพิ่มเติมได้ข้างล่าง


คำนวณ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระในห้องโดยสารและวัสดุที่อนุญาตในห้องโดยสาร

 • สัมภาระที่คุณจะพกพาจะต้องมีขนาดและน้ำหนักที่พอดีกับที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้เบาะที่นั่ง ขนาดไม่เกิน 23x40x55 ซม. และน้ำหนักไม่เกิน 8 กก. 
 • เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดเตรียมสัมภาระของคุณด้วยตนเองหรือให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียม ขณะเตรียมสัมภาระของคุณ โปรดตรวจสอบอย่างระมัดระวังว่ากล่องและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในสัมภาระของคุณปิดไว้สนิทเรียบร้อยแล้ว อย่ารับสิ่งของหรือวัตถุใดๆ จากบุคคลที่คุณไม่รู้จัก เราขอแนะนำให้คุณใส่ใจกับรายละเอียดเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบินและความปลอดภัยของคุณเอง 
 • ของเหลวที่อนุญาต เช่น น้ำหอม ยาระงับกลิ่น น้ำยาคอนแท็คเลนส์ ควรบรรจุไม่เกิน 100 มล. และบรรจุอยู่ในภาชนะเดิม ภาชนะที่มีขนาดเกิน 100 มล. จะไม่สามารถนำเข้าห้องโดยสารได้แม้ว่าจะมีของเหลวน้อยนิดในภาชนะก็ตาม นอกจากนี้ ควรเก็บรักษาภาชนะบรรจุของเหลวที่มีขนาด 100 มล. ทั้งหมดไว้ในถุงซิปล็อกโปร่งใสขนาด 1 ลิตร คุณสามารถพกพาถุงเข้าห้องโดยสารได้เพียงใบเดียวเท่านั้น 
 • คุณสามารถพกพาโฟมโกนหนวดและยาสีฟันในห้องโดยสารได้ 
 • หากคุณกำลังเดินทางพร้อมกับเด็กทารก คุณสามารถนำอาหารเหลวและอาหารธรรมดาสำหรับเด็กเล็กขึ้นได้มากตามความต้องการของบุตรหลานของคุณระหว่างเที่ยวบิน 
 • คุณสามารถนำอุปกรณ์ช่วยหายใจเข้าห้องโดยสารได้ 
 • กระเป๋าใส่เสื้อผ้า (114x60x11 ซม.) ถือเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • คุณสามารถนำยาชนิดเม็ดหรือผงและชนิดน้ำไว้ในสัมภาระในห้องโดยสารได้หากยาเหล่านั้นบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดิมและมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าคุณควรพกพายาเหล่านั้นไว้กับตัว 
 • คุณสามารถพกพาไฟแช็คในเครื่องบินได้ โดยต้องเก็บไว้ในสัมภาระในห้องโดยสารและไม่อยู่ในรูปแบบอาวุธ 
 • คุณสามารถนำเครื่องสำอาง เช่น ครีม โลชั่น มาสคารา และลิปสติกเข้าในห้องโดยสารได้ 
 • คุณสามารถนำไม้ตีเทนนิสและไม้สควอชเข้าในห้องโดยสารได้หากอยู่ในกระเป๋าจัดเก็บโดยเฉพาะ 
 • ลูกเรืออาจขอให้ผู้โดยสารวางสิ่งของส่วนตัวไว้ใต้ที่นั่งในเครื่องบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับที่นั่งผู้โดยสารในเครื่องบินและเพิ่มความสะดวกสบายในการบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

วัสดุต้องห้ามในห้องโดยสารและในสัมภาระในห้องโดยสาร

มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรายการที่สามารถพกพาในสัมภาระในห้องโดยสารภายใต้กฎของเที่ยวบินระหว่างประเทศ บางรายการสามารถนำขึ้นในส่วนสัมภาระใต้ท้องเครื่องขณะเช็คอินสัมภาระได้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเที่ยวบินของคุณจะราบรื่นที่สุด คุณสามารถตรวจสอบรายการที่อาจสามารถพกพาในสัมภาระในห้องโดยสารและสิ่งของต้องห้ามได้จากรายการด้านล่าง 

 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการขนส่งอาวุธในเที่ยวบินภายในประเทศของเรา ผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขนส่งอาวุธ ได้แก่: ผู้โดยสารระดับวีไอพีในรายชื่อ Rical และผู้คุ้มกันที่ได้รับว่าจ้างที่เดินทางกับผู้โดยสารเหล่านี้ ผู้โดยสารที่มีข้อมูลอาวุธที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ถือใบอนุญาตประกอบการขนส่งสาธารณะหรือใบอนุญาตประกอบการขนส่งสาธารณะที่เกษียณแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันหรือที่เกษียณอายุแล้ว และสมาชิก TAF ที่มีบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
 • ห้ามนำอุปกรณ์กอล์ฟ เบสบอล คริกเกต ไม้ตีเบสบอล และรายการที่คล้ายกันเข้าในห้องโดยสารและในสัมภาระในห้องโดยสาร 
 • ห้ามนำวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น เตาตั้งแคมป์เข้าไปในห้องโดยสารและในสัมภาระในห้องโดยสาร 
 • ห้ามพกพาสิ่งของมีคมที่สามารถหั่นหรือแทงได้ เช่น ชุดอุปกรณ์เย็บผ้า เข้าในห้องโดยสารและในสัมภาระในห้องโดยสาร
 • คุณสามารถดูหน้าข้อจำกัดของเราสำหรับข้อมูลโดยรายละเอียดเกี่ยวกับสัมภาระที่สามารถนำเข้าในห้องโดยสารและในห้องจัดเก็บสัมภาระที่ลงทะเบียน

สัมภาระเสียหาย

หากสัมภาระในห้องโดยสารของคุณได้รับความเสียหายอันเป็นผลมาจากการกระทำของพนักงานของเรา โปรดมั่นใจได้ว่า Turkish Airlines จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ผู้โดยสารของเราจะต้องรับผิดชอบความเสียหายประเภทอื่นๆ ด้วยตัวเอง เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อบังคับด้านกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นนี้