ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัมภาระส่วนเกิน

Turkish Airlines ใส่ใจเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนและความคาดหวังด้านสัมภาระส่วนเกินของคุณ จึงเป็นเหตุผลที่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าน้ำหนักและขนาดของสัมภาระที่จะถือขึ้นห้องโดยสารและ/หรือบริเวณใต้ท้องเครื่องจะเกินสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่ 

เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระส่วนเกิน

คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระเพื่อตรวจสอบสิทธิ์สัมภาระที่ลงทะเบียนตามจุดหมายปลายทางและดูข้อมูลค่าธรรมเนียม สัมภาระส่วนเกิน ข้อมูลนี้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นทางการและไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย 

*ข้อยกเว้นใดๆ และข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงใน เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระ ของเราสามารถดูเพิ่มเติมได้ข้างล่าง


คำนวณ

กรณีการยกเว้นค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม

 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระในเที่ยวบิน TRNC ของเราอยู่ที่ 20 TRY สำหรับทุก ๆ 1 กก. สำหรับทหารของกองกำลังสันติภาพตุรกีที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ 
 • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง TRNC ในราคาส่วนลดสำหรับนักเรียน ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมจะกำหนดเป็น 20 TRY ต่อ 1 กก.
 • โปรดซื้อบัตรโดยสารของคุณจากสำนักงานขายเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดเหล่านี้ ส่วนลดนี้ใช้ได้กับเที่ยวบินของ Turkish Airlines เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินของ Anadolu Jet
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมอาจแตกต่างกันสำหรับเที่ยวบินตรงภายในประเทศและเที่ยวบินต่อเครื่อง

แนวทางสัมภาระ

สิทธิ์ในจำนวนชิ้นและน้ำหนักที่อนุญาตนั้นบังคับใช้โดยสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางประจำเที่ยวบินของ Turkish Airlines ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน ณ จุดหมายปลายทางนั้นพิจารณาตามแนวทาง สัมภาระที่ลงทะเบียน เช่นกัน คุณสามารถตรวจสอบจุดหมายปลายทางที่บังคับใช้แนวทางคำนวณสัมภาระเป็นชิ้นในหน้าสัมภาระที่ลงทะเบียน หรือในช่องกฎเกี่ยวกับค่าโดยสารที่ระบุบนเที่ยวบินของคุณ

เที่ยวบินร่วมและสายการบินหลัก (MSC)

 • กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินที่บังคับใช้บนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการร่วมกันกับสายการบินอื่นจะชี้ขาดโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบที่กำหนดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) สายการบินหลัก (MSC) คือสายการบินที่โดยภาพรวมแล้วบินยาวนานที่สุด 
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินบนเที่ยวบินร่วมนั้นแตกต่างกันระหว่าง 340 ถึง 450 ดอลลาร์สหรัฐ ในการชำระยอดเงินที่จำเป็น คุณสามารถไปยังสำนักงานขายของเราได้

เที่ยวบินแวะพัก

 • เที่ยวบินแวะพักคือเที่ยวบินที่ประกอบด้วยเที่ยวบินต่อเครื่องที่มีเวลารอเครื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไประหว่างเที่ยวบินต่อเครื่องสองเที่ยวบิน 
 • สำหรับเที่ยวบินที่มีการแวะพัก อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานขายของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสัมภาระทั้งหมด

การพิจารณาสัมภาระส่วนเกิน 

 • คุณสามารถค้นหาเงื่อนไขข้อผูกพันตามกฎหมายเกี่ยวกับสัมภาระของคุณใน เงื่อนไขการขนส่งทั่วไปและสัมภาระได้ที่หน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัมภาระส่วนเกิน 
 • คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของคุณแสดงบนบัตรโดยสารก่อนการเดินทาง 
 • จำนวนชิ้นที่รวมบนเที่ยวบินภายในแนวทางการคำนวณสัมภาระเป็นชิ้นสูงสุดต้องไม่เกิน 23 กก. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 80 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับสัมภาระที่เกิน 23 กก. 
 • สัมภาระชิ้นเดียวต้องไม่เกิน 32 กก. โดยไม่คำนึงถึงแนวทางการคำนวณสัมภาระด้วยน้ำหนักและเป็นชิ้น สัมภาระที่น้ำหนักเกิน 32 กก. จะต้องแบ่งส่วนและพกพาเป็น 2 ชิ้นขึ้นไป 
 • ส่วนลดสำหรับนักเรียนไม่สามารถใช้งานได้กับค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินบนเที่ยวบิน AnadoluJet. Baggage fees and rules may vary. Please visit our page for more detailed information.
 • ในการซื้อสัมภาระส่วนเกิน โปรดดูที่หน้า ซื้อสัมภาระส่วนเกิน ของเรา