ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

TERMS AND CONDITIONS

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมอาจแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น เส้นทางการบิน เวลารอที่จุดต่อเครื่อง และเที่ยวบินที่ให้บริการของสายการบิน คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมได้จากหน้าสัมภาระเพิ่มเติมของเรา

กฎเกี่ยวกับการขายสัมภาระเพิ่มเติม

 • เฉพาะผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากบริการขายสัมภาระเพิ่มเติม
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการที่กำหนดไว้ เช่น อุปกรณ์กีฬา/เครื่องดนตรี จะไม่ได้รับการพิจารณาภายในขอบเขตของสถานะสัมภาระเพิ่มเติม สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตภายใต้สถานะพิเศษได้ที่สำนักงานขาย
 • สามารถซื้อสัมภาระเพิ่มเติมขั้นต่ำ 3 กก. หรือ 1 ชิ้น สูงสุด 230 กก. หรือ 10 ชิ้นได้ในคราวเดียวผ่านช่องทางออนไลน์ของ Turkish Airlines
 • สัมภาระหนึ่งชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อเกิน 32 กก. จะต้องขนส่งแยกต่างหาก นอกจากนี้ ขนาดสัมภาระ (กว้าง ยาว สูง) รวมแล้วต้องไม่เกิน 158 ซม.
 • สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดย Turkish Airlines ได้ตั้งแต่ 355 วันก่อนการเดินทางจนถึง 60 นาทีสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และจนถึง 75 นาทีสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • ในกรณีที่น้ำหนักของสัมภาระมากกว่าผลรวมของน้ำหนักสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องและน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อในเส้นทางที่ใช้แนวคิดกิโลกรัม จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมตามส่วนต่างของน้ำหนักที่สนามบิน
 • ในเส้นทางที่มีแนวคิดสัมภาระเป็นชิ้น น้ำหนักสูงสุด 1 ชิ้นคือ 23 กก. สำหรับ Economy Class และ Business Class ในเส้นทางเหล่านี้ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 80 USD ต่อชิ้น สำหรับสัมภาระเพิ่มเติมที่มีน้ำหนักระหว่าง 23-32 กก.
 • กฎและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสัมภาระเพิ่มเติมของ Turkish Airlines ใช้กับเที่ยวบิน AnadoluJet ที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องของ Turkish Airlines
 • กฎเกี่ยวกับสัมภาระของ AnadoluJet ใช้กับการเดินทางที่ประกอบด้วยเที่ยวบินของ AnadoluJet ทั้งหมด
 • ไม่สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้จากช่องทางออนไลน์สำหรับการเดินทางกับสายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน ยกเว้น AnadoluJet สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุสำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ได้จากสำนักงานขาย
 • คุณไม่สามารถซื้อสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับทารกได้ ผู้โดยสารที่มีทารกจะได้รับอนุญาตให้พกพาเปลที่มีขนาดไม่เกิน 115 ซม. ในทุกเที่ยวบิน รถเข็นเด็กสามารถบรรทุกบนเครื่องบินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • การขายสัมภาระเพิ่มเติมอาจถูกจำกัดโดยขึ้นอยู่กับความจุของเครื่องบิน
 • การขายสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารเป็นกลุ่มสามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์เท่านั้น
 • คลิกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อสัมภาระเพิ่มเติมด้วยไมล์สะสม
 • ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2024 ค่าธรรมเนียมในการซื้อสัมภาระเพิ่มเติมภายใน 2 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนเที่ยวบินจะเป็น 60 TRY ต่อกิโลกรัมสำหรับเที่ยวบินตรงภายในประเทศของ Turkish Airlines และ 90 TRY ต่อกิโลกรัมสำหรับเที่ยวบินตรงของสาธารณรัฐตุรกีไซปรัสเหนือ ค่าธรรมเนียมนี้จะเท่ากับ 70 TRY สำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องภายในประเทศของ Turkish Airlines และ 105 TRY สำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องของสาธารณรัฐตุรกีไซปรัสเหนือ (ไม่รวมเที่ยวบิน AnadoluJet)

กฎเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัมภาระเพิ่มเติมและการคืนเงิน

 • คุณสามารถขอคืนเงินสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อจากช่องทางออนไลน์ได้ที่สำนักงานขายของ Turkish Airlines ก่อนออกเดินทาง
 • สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อจากช่องทางออนไลน์ไม่สามารถขอคืนเงินได้บางส่วน หากได้รับการร้องขอ ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมในทุกเที่ยวบิน และซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมใหม่สำหรับเที่ยวบินที่อัปเดตแล้ว
 • น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมไม่สามารถโอนให้กับผู้โดยสารรายอื่นที่ติดตามผู้โดยสารหรือเที่ยวบินอื่นของผู้โดยสารได้
 • สำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนแปลง/ออกเที่ยวบินใหม่ สัมภาระเพิ่มเติมจะไม่สามารถถ่ายโอนได้โดยอัตโนมัติ หากจำเป็น ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินสำหรับเที่ยวบินเดิมและซื้อสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินใหม่ได้ที่สำนักงานขายของ Turkish Airlines ก่อนออกเดินทาง
 • ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความประสงค์ของผู้โดยสาร ผู้โดยสารดังกล่าวสามารถขอคืนค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมจากสำนักงานขายภายใน 2 ปี
 • ในกรณีที่สัมภาระเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามกฎการขายหรือการขนส่งไม่สามารถขนส่งได้ จะทำการคืนเงินที่สำนักงานขายก่อนออกเดินทางเท่านั้น
 • ไม่มีการรับประกันสำหรับการขนส่งสัมภาระเพิ่มเติมเนื่องมาจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงาน ในกรณีเช่นนี้ Turkish Airlines จะนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
 • น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่ใช้ไปบางส่วนสำหรับเที่ยวบินเปลี่ยนเครื่อง (ไม่มีการหยุดพักระหว่างทาง) ซึ่งต่อเครื่องภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังเที่ยวบิน
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารที่ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมจากช่องทางออนไลน์ แล้วอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ สามารถขอคืนเงินน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย

กฎเกี่ยวกับสัมภาระทั่วไป

 • คุณสามารถดูกฎเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอินทั่วไปได้จากหน้าสัมภาระเช็คอินของเรา
 • ก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตทั้งหมดของคุณแสดงอยู่บนบัตรโดยสาร
 • เนื่องจากความสามารถในการปฏิบัติการ สัมภาระของคุณอาจถูกขนส่งในเที่ยวบินต่อ ๆ ไปของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
 • คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้สำหรับการซื้อสัมภาระเพิ่มเติมได้จากหน้า e-Ticket & Invoice ของเรา

การขอสัมภาระบนเที่ยวบินจาก/ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับสายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน

 • กฎระเบียบของ US DOT (US Department of Transportation) มีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินจาก/ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับสายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน (Interline)
 • กฎระเบียบของ CTA (Canada Transportation Agency) มีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินจาก/ไปยังประเทศแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับสายการบินมากกว่าหนึ่งสายการบิน (Interline)
 • คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าสัมภาระของประเทศสหรัฐอเมริกาของเรา

กฎเกี่ยวกับสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางที่ประกอบด้วยเที่ยวบินของ AnadoluJet ทั้งหมด

 • ในกรณีที่หมายเลขเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อและอุปกรณ์กีฬาจะไม่สามารถโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ได้โดยอัตโนมัติ คุณจะต้องร้องขอกับสำนักงานขายหรือเคาน์เตอร์ขายในสนามบินเพื่อโอนสัมภาระและอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมที่ซื้อไปยังเที่ยวบินใหม่หรือขอคืนเงินดังกล่าว
 • ในกรณีที่น้ำหนักสัมภาระของคุณน้อยกว่าน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อไว้ จะไม่สามารถขอคืนน้ำหนักสัมภาระที่ไม่ได้ใช้ได้
 • น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมและอุปกรณ์กีฬาที่ซื้อและยังไม่ได้ใช้สามารถขอคืนได้ภายใน 2 ปี
 • สัมภาระหนึ่งชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
 • ขนาดสัมภาระชิ้นเดียวของคุณ (กว้าง ยาว สูง) รวมแล้วต้องไม่เกิน 158 ซม.
 • น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
 • ส่วนลดสูงสุดถึง 25% สำหรับการซื้อสัมภาระที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางมือถือของ Turkish Airlines และ AnadoluJet
 • AnadoluJet ประกาศว่าสิทธิ์และเงื่อนไขใช้ได้กับแคมเปญ AnadoluJet หรือไม่ก็การซื้อสัมภาระที่ดำเนินการผ่านช่องทางของ Turkish Airlines