ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกที่นั่ง

ที่นั่งของเราออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด เลือกที่นั่งก่อนเที่ยวบินของคุณเพื่อเสริมประสบการณ์การบินของคุณ อ่านและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของเราเกี่ยวกับการเลือกที่นั่งก่อนเที่ยวบินของคุณ เพื่อให้มั่นใจถึงการเดินทางที่ราบรื่น


การเลือกที่นั่งและการซื้อที่นั่ง

 • สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของ Turkish Airlines ที่นั่งมาตรฐานในห้องโดยสารชั้นประหยัดสำหรับการเลือกแพ็กเกจ ExtraFly และ PremiumFly สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 355 วันก่อนเที่ยวบินออก จนถึง 1.5 ชั่วโมงที่เหลือสำหรับการเดินทาง และที่นั่งมาตรฐานในการเลือกแพ็กเกจ EcoFly สามารถใช้งานได้โดยมีค่าธรรมเนียมจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก ที่นั่งแบบมีพื้นที่พักขากว้างพิเศษและที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินพร้อมให้บริการสำหรับทุกแพ็กเกจโดยมีค่าใช้จ่ายจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ทำการซื้อเที่ยวบินแพ็กเกจ EcoFly และยังไม่ได้ทำการซื้อที่นั่งจนเหลือเวลาเพียง 6 ชั่วโมง จะมีการกำหนดที่นั่งแบบสุ่มระหว่างขั้นตอนการเช็คอิน
 • บัตรโดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ไม่มีแพ็กเกจ บัตรโดยสารที่เป็นรางวัล และบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่ซื้อก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 จะถือเป็นบัตรโดยสารแพ็กเกจเที่ยวบิน EcoFly สำหรับการเลือกที่นั่ง ซื้อสิทธิ์ และทำธุรกรรมเช็คอินออนไลน์
 • สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของ Turkish Airlines สมาชิก "Elite" และ "Elite Plus" ของ Miles & Smiles และญาติของสมาชิกที่ใช้หมายเลข PNR เดียวกันกับสมาชิก สมาชิกองค์กร และลูกเรือสามารถเลือกที่นั่งมาตรฐานได้ฟรีสำหรับแพ็กเกจทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด การใช้งานนี้ไม่มีผลกับเที่ยวบินของ AnadoluJet
 • ในการเลือกที่นั่งมาตรฐานของแพ็กเกจ ExtraFly (ExtraJet) และ PremiumFly (ComfortJet) ในเที่ยวบินภายในประเทศของ AnadoluJet และสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ พร้อมให้บริการโดยไม่มีธรรมเนียมจนถึง 90 นาทีก่อนการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ของ Turkish Airlines และการเลือกที่นั่งแพ็กเกจ EcoFly (มาตรฐาน) พร้อมให้บริการโดยมีค่าธรรมเนียมจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก ที่นั่งแบบมีพื้นที่พักขากว้างพิเศษและที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินพร้อมให้บริการสำหรับทุกแพ็กเกจโดยมีค่าใช้จ่ายสูงสุดจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ทำการซื้อเที่ยวบินแพ็กเกจ EcoFly (มาตรฐาน) และยังไม่ได้ทำการซื้อที่นั่งเป็นเวลาสูงสุด 6 ชั่วโมง จะมีการกำหนดที่นั่งแบบสุ่มระหว่างขั้นตอนการเช็คอิน
 • สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ AnadoluJet (ไม่รวมเที่ยวบินของสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ) แพ็กเกจ ExtraFly (ExtraJet) และ PremiumFly (ComfortJet) สามารถเลือกที่นั่งมาตรฐานได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมจนถึง 90 นาทีก่อนเที่ยวบินออกผ่านช่องทางออนไลน์ของ Turkish Airlines สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อเที่ยวบินแพ็กเกจ EcoFly (มาตรฐาน) และยังไม่ได้ซื้อที่นั่ง จะมีการกำหนดที่นั่งแบบสุ่มระหว่างขั้นตอนการเช็คอิน ที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษและที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินมีให้บริการสำหรับแพ็กเกจ ExtraFly (ExtraJet) โดยมีค่าธรรมเนียมจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบิน และสำหรับแพ็กเกจ PremiumFly (ComfortJet) ที่มีค่าธรรมเนียมจนถึง 90 นาทีก่อนเที่ยวบิน
 • ในเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศของ Turkish Airlines การเลือกที่นั่ง Business Class จะไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าช่วงเวลาการเช็คอินเสร็จสิ้นแล้ว
 • การเลือกที่นั่งแบบมีค่าใช้จ่ายสามารถใช้งานได้สำหรับผู้โดยสายที่มีบัตรโดยสารอยู่เท่านั้น การเลือกที่นั่งฟรีสามารถดำเนินการได้สำหรับเที่ยวบินที่มีการจองไว้แล้ว
 • ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยและมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่สามารถเลือกที่นั่งริมทางเดินหรือที่นั่งติดหน้าต่าง เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นทางออกฉุกเฉินภายในห้องโดยสารของทุกเที่ยวบิน การเลือกที่นั่งแบบมีค่าใช้จ่ายสามารถใช้งานได้สำหรับผู้โดยสารแบบกลุ่มเท่านั้น (การสำรองที่นั่งพร้อมผู้โดยสารมากกว่า 9 ท่าน) ที่ทำการสำรองที่นั่งโดยตรงกับระบบการสำรองที่นั่งของ Turkish Airlines
 • ธรรมเนียมปฏิบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับเที่ยวบินร่วม (พันธมิตร) ที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • เฉพาะผู้โดยสารที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในกรณีที่เกิดการอพยพที่ไม่คาดคิด จะได้รับอนุญาตให้นั่งตรงที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉิน ผู้โดยสารดังกล่าวต้องมีอายุมากกว่า 16 ปี และต่ำกว่า 65 ปี เชี่ยวชาญภาษาตุรกีหรือภาษาอังกฤษ และสามารถเข้าใจคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าในภาษาใดภาษาหนึ่ง รวมทั้งมีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพแข็งแรง
 • ผู้โดยสารที่ต้องการนั่งที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินจะต้องยืนยันว่าตนตรงตามเกณฑ์เมื่อยื่นคำขอ
 • ที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินไม่เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่มีทารก ผู้โดยสารที่มีการเคลื่อนไหวจำกัด หรือผู้โดยสารที่มีขนาดจำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเส้นที่สอง
 • ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างพิเศษและที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินไม่เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง สุนัขนำทาง หรือสุนัขเพื่อการบำบัด
 • เนื่องจากลูกเรือจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้โดยสารที่นั่งแถวบริเวณทางออกฉุกเฉินปฏิบัติตามข้อกำหนดที่นั่งทางออกฉุกเฉิน การเปลี่ยนแปลงที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสามารถทำได้โดยพวกเขา
 • สำหรับเหตุผลทางเทคนิคและการดำเนินการ การเลือกที่นั่งมี/ไม่มีค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถใช้งานได้บนบางเที่ยวบิน

กระบวนการของที่นั่งพิเศษ

โปรดไปที่ หน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นั่งพิเศษเพื่อดูรายละเอียด

การเปลี่ยนแปลงที่นั่ง

 • อันเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการดำเนินการ ไม่สามารถรับประกันการเลือกที่นั่งได้ ในกรณีดังกล่าว Turkish Airlines จะมอบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
 • หากที่นั่งที่ซื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระบบของ Turkish Airlines หรือเหตุผลด้านการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมที่นั่งอาจขอคืนเงินได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถชำระเงินคืนค่าธรรมเนียมใดๆ รวมถึงค่าบัตรโดยสารเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้
 • ผู้โดยสารที่ซื้อการเลือกที่นั่งจะใช้สิทธิ์นี้ได้บนเที่ยวบินที่ทำการซื้อที่นั่งในนามของตนเท่านั้น การเลือกไม่อาจส่งต่อให้กับเที่ยวบินหรือผู้โดยสารอื่นได้
 • สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลาออกบัตรโดยสารไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาเช็คอินออนไลน์
 • ที่นั่งที่ซื้อสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับที่นั่งประเภทเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อที่นั่งมาตรฐาน คุณสามารถเปลี่ยนเป็นที่นั่งมาตรฐานอื่นที่มีอยู่ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้ผ่านแท็บที่นั่งในบล็อกผู้โดยสารในหน้าการจัดการการจอง จนกว่า "กระบวนการเช็คอินออนไลน์" จะเริ่มต้นขึ้น

ขั้นตอนการยกเลิกการเลือกที่นั่งและการคืนเงิน

 • ที่นั่งที่เลือกจะถูกยกเลิกเช่นกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใด ๆ ของ Turkish Airlines หรือหากมีการยกเลิกเที่ยวบินใด ๆ ก็ตาม การชำระเงินจะดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับการคืนเงินการเลือกที่นั่ง หากชำระเงินผ่าน POS ออนไลน์จากเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ คอลเซ็นเตอร์ และสำนักงานขาย หากไม่คืนเงินค่าเลือกที่นั่งโดยอัตโนมัติ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์และสำนักงานขายเพื่อขอข้อมูลและดำเนินการทำธุรกรรมได้
 • ไม่สามารถดำเนินการขอคืนเงินสำหรับที่นั่งได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินตามคำขอของผู้โดยสาร
 • หากผู้โดยสารได้รับการจัดที่นั่งสำรองให้หลังจากขึ้นเครื่องเนื่องจากเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน ระบบจะคืนเงินการเลือกที่นั่งโดยอัตโนมัติหากทำการสั่งซื้อผ่าน POS ออนไลน์ หากไม่ได้ชำระเงินค่าเลือกที่นั่งผ่าน POS ออนไลน์ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์และสำนักงานขายเพื่อขอข้อมูลและดำเนินการคืนเงินได้
 • Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการเลือกที่นั่งฉุกเฉินของผู้โดยสาร หากผู้โดยสารมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ของที่นั่งฉุกเฉิน จะมีการกำหนดที่นั่งใหม่ และจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่จ่ายไป
 • หากผู้โดยสารที่ซื้อการเลือกที่นั่งอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งจะได้รับคืน การชำระเงินจะดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับการคืนเงินการเลือกที่นั่ง หากชำระเงินผ่าน POS ออนไลน์จากเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ คอลเซ็นเตอร์ และสำนักงานขาย หากไม่คืนเงินค่าเลือกที่นั่งโดยอัตโนมัติ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์และสำนักงานขายเพื่อขอข้อมูลและดำเนินการทำธุรกรรมได้
 • ต้องทำเรื่องขอคืนเงินภายใน 1 ปีของเที่ยวบินที่คอลเซ็นเตอร์หรือสำนักงานขาย

ขั้นตอนการเช็คอินที่นั่งที่เลือกและชำระเงินแล้ว

 • การเช็คอินออนไลน์และผ่านมือถือสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศของ Turkish Airlines เริ่มที่ 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง คุณสามารถไปที่หน้าการเช็คอินของเราสำหรับขั้นตอนการเช็คอินสำหรับที่นั่งที่คุณทำการเลือกหรือซื้อแล้ว

ราคาที่นั่ง

เส้นทาง ชั้นโดยสาร ประเภทที่นั่ง ค่าธรรมเนียม ช่วงเวลาการเลือก
*ทุกเที่ยวบิน Business Class ที่นั่งทั้งหมด ฟรี 355 วันก่อนออกเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศของ THY และสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ Economy Class มาตรฐาน 59.00 TRY - 125.00 TRY 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศของ THY และสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ Economy Class ที่นั่งแบบมีพื้นที่พักขากว้างพิเศษ 119.00 TRY - 249.00 TRY 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศของ THY และสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ Economy Class ที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉิน 119.00 TRY - 249.00 TRY 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ THY Economy Class มาตรฐาน 9.00 USD - 39.00 USD 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ THY Economy Class ที่นั่งพร้อมพื้นที่พักขาเพิ่มเติม 19.00 USD - 249.00 USD 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ THY Economy Class ที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉิน 19.00 USD - 139.00 USD 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศของ AnadoluJet และสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ Economy Class ที่นั่งทั้งหมด 59.00 TRY - 249.00 TRY 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ที่นั่งระหว่างประเทศของ AnadoluJet (ยกเว้นสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ) Economy Class ที่นั่งทั้งหมด 9.00 USD - 21.00 USD 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของตุรกี สมาชิก Elite และ Elite Plus ของ Miles&Smiles และญาติของสมาชิกใช้หมายเลข PNR เดียวกันกับสมาชิก Economy Class มาตรฐาน ฟรี 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

*เนื่องจากเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน การเลือกที่นั่งจึงไม่สามารถใช้ได้ในห้องโดยสารชั้นธุรกิจในเที่ยวบินของเราที่ออกเดินทางจาก และ/หรือมาถึง Ankara

ตารางค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากแคนาดา

เส้นทาง ชั้นโดยสาร ประเภทที่นั่ง ราคา ช่วงเวลาการเลือก

แคนาดา - อิสตันบูล

Economy Class

มาตรฐาน

55 CAD

355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

แคนาดา - อิสตันบูล

Economy Class

ที่นั่งพร้อมพื้นที่พักขาเพิ่มเติม

190 CAD

355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

แคนาดา - อิสตันบูล

Economy Class

ที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉิน

190 CAD

355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง