Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 70.000 ADET ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ KUTUSU SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “70.000 Adet Çöp Öğütücü Kutusu” kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli KDV Hariç toplam teklif tutarının % 6’sı oranındadır.
 • Teklif mektuplarının, 22.02.2023 Çarşamba günü 17.00’a kadar AERDOGDU@THY.COM adresine elektronik posta yolu ile veya THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
 • İhale dokümanları yukarıda belirtilen elektronik posta adresi ile irtibata geçilerek temin edilebilir.
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN İHL UYDU KARGO BİNASI VE EKLENTİLERİ SÖKÜM İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

1. İlgili hizmetin alımına ilişkin olarak paylaşılacak olan İdari Şartname ve Gizlilik Sözleşmesi’nin imzalanmasına müteakip ihalenin diğer dokümanları paylaşılacaktır.

2. Teklif verme süreci aşağıdaki gibidir;

 • 16.02.2023 Salı günü saat 17:00 mesai bitimine kadar istekli firmalar Ortaklığa e-posta yoluyla müracaat edip İdari Şartname ve Gizlilik Sözleşmesini temin edebilirler,
 • İdari Şartname ve Gizlilik Sözleşmesini imza ve kaşe ile onaylayan ve ıslak imzalı orijinal nüshalarını teslim eden firmalar ile ihalenin tüm doküman ve projeleri paylaşılacaktır. İlgili firmalar 27.02.2023 Pazartesi günü saat 17:00 mesai bitimine kadar yer görme yapabilecektir,
 • Yer görme gerçekleştiren firmaların tekliflerini 13.03.2023 Pazartesi günü saat 17:00 mesai bitimine kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Caddesi No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na Ozan Özgür ÇAKALOĞLU – Coşkun GÜZER adına teslim etmesi gerekmektedir.

3. İhaleye katılım sağlamak isteyen firmalardan teklif tutarının %10’ u oranında geçici teminat alınacaktır.

4. Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

5. İhale uhdesinde kalan firma toplam sözleşme bedeli kadar kesin teminat verecektir.

6. İhale dokümanları ocakaloglu@thy.com, cguzer@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edilecektir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 9 ADET TAŞIYICI ARAÇ (DOLLY) SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ‘9 Adet Taşıyıcı Araç (Dolly)” ürünleri kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları mcomlek@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını, en geç 13.02.2023 Pazartesi günü saat 16.00’a THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na iş günlerinde Melih ÇÖMLEK adına notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN MUHTELİF ADETLERDE COMPOSTABLE BATTANİYE VE KULAKLIK POŞETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Muhtelif Adetlerde Compostable Battaniye ve Kulaklık Poşeti Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları, balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların, İdari Şartname’de tarif edilen şekilde hazırlanmış kapalı zarflarını 13.02.2023 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
 • İlk teklifin %3’ü oranında Geçici Teminat alınacaktır.
 • Alım konusu ürünler için Sözleşme imzalanacak olup, toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat alınacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 43 ADET KALDIRMA EKİPMANI VE BAKIM-ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

-Ortaklığımızın ihtiyacı olan “43 Adet Kaldırma Ekipmanı ve Bakım-Onarım Hizmeti” alımı işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanları, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 24.02.2023 günü saat 15:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına teslim edilecektir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN TKWELL HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “TKWell Hizmeti Alımı” işi ihale edilecektir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 13.02.2023 Pazartesi günü saat 16.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- İhale dokümanlarını vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O'DAN 2 ADET ETD CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “2 Adet ETD Cihazı Alımı” işi ihale edilecektir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 09.01.2023 Pazartesi günü saat 16.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- İhale dokümanlarını vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.