Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN 70.000 ADET ŞEMSİYE SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “70.000 adet Şemsiye Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale dokümanları KUBRA.KAYA@THY.COM e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

 

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 04.12.2023 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar elden veya posta yolu ile teslim edilecektir. 

 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN İHALE DUYURUSU MUHTELİF KALDIRMA EKİPMANLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

“Muhtelif Kaldırma Ekipmanları Alımı’’ işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 

- İhale dokümanı, oaladag@thy.com ve/veya semag@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

     

- Kapalı zarfla verilecek olan teklif mektupları en geç 04.12.2023 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı adresine teslim edilmelidir.

 

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. Belgelerin asılları, teklifle birlikte fotokopilerinin de getirilmesi durumunda Ortaklık tarafından “aslı görülmüştür” yapılarak, talep edilen firmalara iade edilebilir. Ortaklık gerekli görmesi halinde asıllarını da ihale süresince tutma hakkına sahiptir.

 

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

 

-İhaleye katılacak firmalardan geçici ve kati teminat istenecektir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN QRH KİTAPÇIĞI BASIM VE CİLTLEME HİZMET ALIMI İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • THY A.O. QRH Kitapçığı Basım ve Ciltleme Hizmet Alımı İşi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

 

  • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.

 

  • Şartnamelere uygun ihale dosyaları, ürün numuneleri ve teklif mektuplarının en geç; 01.12.2023 Cuma günü saat 15:00’a kadar imzalı ve kaşeli olarak Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı Evrak Teslimi Bölümüne kapalı zarf ile teslim edecektir.

 

  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.

 

 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ’DAN İSTANBUL HAVALİMANI OC OTOPARK BİNASI KAZI VE İKSA İŞLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. tarafından “İstanbul Havalimanı OC Otopark Binası Kazı ve İksa İşleri” temini gerçekleştirilecektir.

İhale dokümanı, BARISCANAYDIN@THY.COM ve OTEKIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İhale dokümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.

İsteklilerden; tekliflerinin %3 oranında geçici teminat, işi yüklenen firmadan %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve şartnamelerde istenen evrakların tamamını 07.12.2023 Perşembe günü saat 15:00’a kadar kapalı zarf ile Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmanızı rica ederiz.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN KULAKLIK TEMİZLEME HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. “KULAKLIK TEMİZLEME HİZMETİ” alımı gerçekleştirilecektir

 

İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve CDEMIRHAN@THY.COM  e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

 

İhale dokümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.

 

İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve idari şartnamede istenen evrakların tamamını 04.12.2023 PAZARTESİ günü saat 17.00’a kadar kapalı zarf ile Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmanızı rica ederiz.

 

Fiyat Teklifinizi yetkili imza/kaşeli olarak taratarak e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.

 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.