Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN MUHTELİF ADETLERDE COMPOSTABLE BATTANİYE VE KULAKLIK POŞETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Muhtelif Adetlerde Compostable Battaniye ve Kulaklık Poşeti Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları, balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların, İdari Şartname’de tarif edilen şekilde hazırlanmış kapalı zarflarını 13.02.2023 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
 • İlk teklifin %3’ü oranında Geçici Teminat alınacaktır.
 • Alım konusu ürünler için Sözleşme imzalanacak olup, toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat alınacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 43 ADET KALDIRMA EKİPMANI VE BAKIM-ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

-Ortaklığımızın ihtiyacı olan “43 Adet Kaldırma Ekipmanı ve Bakım-Onarım Hizmeti” alımı işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanları, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 24.02.2023 günü saat 15:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına teslim edilecektir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN TKWELL HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “TKWell Hizmeti Alımı” işi ihale edilecektir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 13.02.2023 Pazartesi günü saat 16.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- İhale dokümanlarını vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 5 KALEM KAĞIT TEMİZLİK GRUBU ÜRÜNLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen “5 Kalem Kağıt Temizlik Grubu Ürünleri Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Malzeme Adı Miktar Birim
Kağıt Havlu 1.250.000 Paket
Kutu Mendil 810.000 Kutu
Tuvalet Kağıdı 880.000 Rulo
Hareketli Kağıt Havlu 102.720 Adet
Alttan Çekmeli Tuvalet Kağıdı 101.280 Rulo

İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemelerin idari ve teknik şartnamelerine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 03.02.2023 Cuma günü saat 16:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O'DAN HASARLI PALET AĞ VE KAYIŞ ATIKLARIN SATIŞI İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Hasarlı Palet Ağ ve Kayış Atıkların Satışı işi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma 50.000 TL Süresiz Kesin Teminat verecektir.
 • İhaleye katılımda Çevre İzin/Lisans Belgesi veya Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi sahipliği aranmakta olup, ihale dokümanı talep eden firmaların başvurularını ilgili belgeyi paylaşarak yapmaları talep edilmektedir.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 08.02.2023 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar imzalı ve kaşeli olarak Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı Evrak Teslimi Bölümüne kapalı zarf ile teslim edecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com mail adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “THY A. O., THY Teknik A.Ş. ve THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yerleşkelerine Ait Güvenlik Hizmeti Alımı” işi ihale edilecektir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 02.02.2023 Perşembe günü saat 16.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- İhale dokümanlarını vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O'DAN 2 ADET ETD CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “2 Adet ETD Cihazı Alımı” işi ihale edilecektir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 09.01.2023 Pazartesi günü saat 16.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- İhale dokümanlarını vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.