Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’ DAN MUHTELİF MİKTARLARDA 3 KALEM PALET ÖRTÜSÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi


MALZEME MİKTAR (KG)
1 Mavi Naylon (650x575 cm) 283.371
2 Kırmızı Naylon (450x550 cm) 548.983
3 Sarı Naylon (275x330 cm) 8.308

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Muhtelif Miktarlarda 3 Kalem Palet Örtüsü Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

  • İhale dokümanları, balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
  • Teklif vermek isteyen firmaların, İdari Şartname’de tarif edilen şekilde hazırlanmış kapalı zarflarını 06.2023 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
  • İlk teklifin %3’ü oranında Geçici Teminat alınacaktır.
  • Alım konusu ürünler için Sözleşme imzalanacak olup, toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat alınacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN ÇERÇEVE ANLAŞMA KAPSAMINDA EL TERMİNALİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan;

Çerçeve Anlaşma Kapsamında El Terminali, Bakım ve Destek Hizmeti kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları, emre.erdem@thy.com mail adresinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 12.06.2023 Pazartesi günü 15.00’a kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na gönderilecektir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN İSTANBUL VERİ MERKEZİ TRANSCIEVER YATIRIMI (KAPASİTE ARTIŞI) SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı doğrultusunda; “İstanbul Veri Merkezi Transciever Yatırımı (Kapasite Artışı)” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları, abaskin@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 09.06.2023 günü saat 15.00’e kadar Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası, Genel Satınalma Başkanlığı, Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Yeşilköy, Bakırköy/İstanbul adresine teslim edilmeli ve tüm evraklar pdf. formatında abaskin@thy.com mail adresine iletilmelidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’ DAN 25.000 ADET URGENT KÜÇÜK ETİKET SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

·  Ortaklığımız ihtiyacı olan “25.000 Adet TK Urgent Küçük Etiket” alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

·  İhale dokümanları a.kurnaz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

·  Teklif vermek isteyen firmaların, öncelikle tüm belgelerini ve teklif verdikleri ürüne ilişkin teklif mektuplarını 29.05.2023 Salı günü saat 16:00’a kadar Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na Ayşegül BÜLBÜL adına notu düşerek ulaştırmaları gerekmektedir.

·  İstekli, teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) %3’ü oranında ve teklif tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli olan alım konusu Malzeme’ye ilişkin geçici teminatını, teklifi ile birlikte teslim etmelidir.

·  Bahse konu işten dolayı kanunen ödenmesi gereken damga vergisi ile her türlü vergi, rüsum ücretleri, noter masrafları ve bilumum harçlar İstekli’ye aittir.

·  Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’ DAN HAVA-KARA KOMBİNE KARGO TAŞIMA HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak “Hava-Kara Kombine Kargo Taşıma Hizmeti Alımı” gerçekleştirilecektir.

İhale dokümanı, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını ihale dosyası şeklinde en geç 6.06.2023 Salı günü saat 16:00’ya kadar (ilgili tüm evraklar ile birlikte) Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

Ortaklık alınan tekliflerdeki herhangi bir noksanlık veya kusuru esasa taalluk etmemek kaydıyla tamamlatmak veya düzelttirmek veya şartnamelere aykırı düşmeyenleri kabul etmek hakkını saklı tutar.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet  İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.