Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN TEHLİKESİZ KAĞIT-KARTON ATIKLARI SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklık birimlerinin faaliyetleri sonucunda oluşan tehlikesiz kağıt-karton atıklarının muhtelif lokasyonlardan alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı doğrultusunda çevre izin/lisansına sahip firmalara;

Kapalı zarf usulü teklif alınarak (fiyat/kg) 2 (iki) yıl süre ile söz konusu atıkların satışı ı ihale edilecektir.

  • Geçici Teminat, 3.000,-TL’dir.
  • İhale dokümanı, m.cetin@thy.com mail adresinden talep edilmesi durumunda temin edilecektir.
  • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 24.07.2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen mail adresine gönderilecektir.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.