Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 96.000 PAKET TEMİZLEME MENDİLİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “96.000 Paket Temizleme Mendili Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 01.10.2019 Salı günü saat 14:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. Belgelerin asılları, teklifle birlikte fotokopilerinin de getirilmesi durumunda Ortaklık tarafından “aslı görülmüştür” yapılarak, talep edilen firmalara iade edilebilir. Ortaklık gerekli görmesi halinde asıllarını da ihale süresince tutma hakkına sahiptir.
 • İlk tekliflerin teslimi sonrası e-ihale yapılması planlanmakta olup, e-ihale tarihi ve usulüne ilişkin olarak ilk tekliflerin teslimi sonrası değerlendirme yapılıp, teklif veren firmalara ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU YURTİÇİ VE YURTDIŞI OFİSLERİ AĞ ALTYAPI İHTİYAÇLARI İÇİN CİHAZ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; Yurtiçi ve Yurtdışı Ofisleri Ağ Altyapı İhtiyaçları İçin Cihaz kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 04.10.2019 Cuma günü 17.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU İNTERNET YÖNLENDİRİCİSİ ve IPSEC VPN CİHAZI İLE 3 YILLIK BAKIM DESTEK PAKETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; İnternet Yönlendiricisi ve IPSEC VPN Cihazı İle 3 Yıllık Bakım Destek Paketi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.

İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 23.09.2019 Pazartesi günü 17.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU SÜTLÜ FINDIK PARÇACIKLI ÇİKOLATA VEYA SÜTLÜ ÇİKOLATA ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Sütlü Fındık Parçacıklı Çikolata Veya Sütlü Çikolata Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

 • İhale dokümanı, Havaalanı Cad. No:3/1 Yeşilköy, Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya scesur@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir. 
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 19.09.2019 Perşembe günü 15.00’e kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN AÇMA,POĞAÇA,SİMİT VE KREM PEYNİRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O.’nın Atatürk Havalimanı Kargo Tesisinde operasyonda çalışan sabah vardiyası personeline ve İstanbul Havalimanı Kargo Tesisinde hem sabah vardiyası personeline hem de normal mesai düzeninde çalışmakta olan personele dağıtılmak üzere; günlük 900 adet dağıtım olacak şekilde; ‘’1 yıl süre ile Açma, Poğaça, Simit ve Krem Peyniri (Karper) alımı’’ işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Ürün numuneleri ve kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 03.09.2019 Salı günü saat 16:00’ya kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.