Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 3 + 2(OPSİYONEL) YIL SÜRE İLE SAYFA BAŞI BASKI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “3 + 2(Opsiyonel) Yıl Süre ile Sayfa Başı Baskı Hizmeti Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya guneshakan@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 15.03.2021 pazartesi günü saat 12.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan Posta Ofisi’ne teslim edilmeli ve tüm evraklar pdf. formatında guneshakan@thy.com e-mail adresine iletilmelidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O. MALATYA PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Malatya Personel Taşıma Hizmeti işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 12.03.2021 Cuma günü saat 12.00’ ye kadar mail yoluyla muhammed.kara@thy.com mail adresine imzalı ve kaşeli olarak iletilmesi gerekmektedir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik hususlarda bilgi alınmak istenmesi durumunda dyilmaz@thy.com adresinden iletişime geçilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ONLINE SAĞLIK HİZMETİ SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “Online Sağlık Hizmeti Satış İşi” e-mail yolu ile teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Yüklenici firma, küresel çapta sağlık hizmeti sağlayıcıları ile hastaları görüştürmek için entegre bir online sağlık çözümü ve kullanıcının kendi evinde, ofisinde veya seyahat ederken, tıbbi sorunlarını gerçek zamanlı olarak çözebilecek yetenekte, istediği sağlık hizmeti sağlayıcısına bağlayan bir telekomünikasyon platformu sağlayacaktır.
 • Teklif mektuplarının, 04.03.2021 Perşembe günü 14.00’a kadar LOZYAKALI@THY.COM adresine elektronik posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir. Anılan saatten sonra gelen teklifler kabul edilmeyecek ve gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen elektronik posta adresi ile irtibata geçilerek temin edilebilir.
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.

THY A.O. UÇAK İÇERİSİNDE KULLANILAN KULAKLIKLAR İÇİN TEMİZLİK HİZMETİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Uçak İçerisinde Kullanılan Kulaklıklar için Temizlik Hizmeti işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 05.03.2021 Perşembe günü saat 12.00’ ye kadar mail yoluyla muhammed.kara@thy.com mail adresine imzalı ve kaşeli olarak iletilmesi gerekmektedir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik hususlarda bilgi alınmak istenmesi durumunda emre.ozmen@thy.com adresinden iletişime geçilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.