Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 1.380.000 ADET CERRAHİ MASKE ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen; “1.380.000 Adet Cerrahi Maske” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Ürün Miktar Birim
Cerrahi Maske 1.380.000 Adet

 • İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • İsteklilerin ihale konusu malzemenin teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 28.09.2020 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar e-posta yolu ile foztunali@thy.com e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
 • Teklif verecek olan firmalar ürün numunelerini (en az 50 adet maske içeren birer paket) 28.09.2020 Pazartesi günü 16:00’ya kadar Atatürk Havalimanı THY A.O. Kargo Terminali ve THY A.O. Genel Yönetim Binasında bulunan Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. (İdari şartnamede ayrıntıları belirtilmiştir.)
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU NETWORK ALTYAPI KABLOLAMA HİZMETİ TEMİN EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; Network Altyapı Kablolama Hizmetinin 3 Yıl Süre ile Yenilenmesi Hizmeti kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, g.ayaz@thy.com adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik şartname ve ekinde belirtilen ürünlere ilişkin numuneler en geç 02.10.2020 Cuma günü 17:00’a kadar Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı/Altyapı ve Operasyon Başkanlığı Yardımcılığı binasına teslim edilecektir. Ürünleri THY A.O. tarafından onaylanmayan firmalar ihale sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Numunesi onaylanan firmalar teklif mektuplarını ve gerekli evraklarını, en geç 12.10.2020 Cuma günü saat 12.00’e kadar Atatürk Havalimanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1.Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na evrakların asılları imzalı ve kaşeli olacak şekilde teslim edecek ve g.ayaz@thy.com adresine imzalı, kaşeli bir şekilde taratılmış olarak mail yoluyla iletecektir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 2 ADET HİDROLİK PRES MAKİNESİ SATIŞI İHALESİ Daha fazla bilgi

 • Ortaklık, “2 Adet Hidrolik Pres Makinesi” satışı ihale edecektir. 
 • İhale dokümanı ve makine fotoğrafları, mdemir4@thy.com ve m.camli@thy.com e-mail adreslerinden ücretsiz olarak talep edilebilir. 
 • İstekliler, Atatürk Havalimanı yakınında bulunan ilgili makineleri görmek için yukarıdaki posta adresleri üzerinden iletişim kurabilirler. 
 • E-mail ile verilecek teklif mektupları, en geç 25.09.2020 Cuma günü saat 14:00’e kadar yukarıda belirtilen e-mail adreslerine gönderilecektir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir. 

NOT: Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle fiziki dosya alımı ve teslimi yapılmayacak olup, belirtilen e-mail adresleri üzerinden alım ve gönderim yapılacaktır.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 30.000 ADET KORUYUCU TULUM ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ; “30.000 Adet Koruyucu Tulum” alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 24.09.2020 Perşembe günü saat 16:00’da balcimuhammed@thy.com adresine ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 10 ADET X-RAY CİHAZI ALIMI İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “10 Adet X-Ray Cihazı Alımı” işi ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları vdede@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir.
 • Teklif mektupları en geç 23.09.2020 Çarşamba günü saat 17:00’e kadar yukarıda belirtilen mail adresine temin edilen idari ve teknik şartnamelere uygun olarak gönderilecektir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN ORTAKLIĞIMIZA AİT ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIK SATIŞI İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

Ortaklığımıza ait “Elektrikli ve Elektronik Atık Satışı” kapalı zarfla teklif almak suretiylee ihale edilecektir.

 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • İhale dokümanı, h.akkaya@thy.com e-mail adresinden talep edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 25.09.2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar h.akkaya@thy.com e-mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN FLORYA MOCKUP HANGARINDA YENİ KABİN SİMÜLATÖRÜ İÇİN TADİLAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. olarak, Ortaklığımızın ihtiyacı olan “FLORYA MOCKUP HANGARINDA YENİ KABİN SİMÜLATÖRÜ İÇİN TADİLAT YAPILMASI” işi, kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

 • İhale dokümanı, m.cetin@thy.com mail adresinden talep edilmesi durumunda temin edilecektir. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 23.09.2020 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen mail adresine gönderilecektir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.