Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O'DAN HASARLI PALET AĞ VE KAYIŞ ATIKLARIN SATIŞI İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • Hasarlı Palet Ağ ve Kayış Atıkların Satışı işi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
  • Uhdesinde ihale kalan firma 50.000 TL Süresiz Kesin Teminat verecektir.
  • İhaleye katılımda Çevre İzin/Lisans Belgesi veya Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi sahipliği aranmakta olup, ihale dokümanı talep eden firmaların başvurularını ilgili belgeyi paylaşarak yapmaları talep edilmektedir.
  • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 08.02.2023 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar imzalı ve kaşeli olarak Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı Evrak Teslimi Bölümüne kapalı zarf ile teslim edecektir.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
  • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com mail adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O'DAN MÜŞTERİ VE HANDLİNG ASANSÖRÜ YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Müşteri ve Handling Asansörü Yapımı” işi ihale edilecektir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 30.01.2023 Pazartesi günü saat 16.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- İhale dokümanlarını vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “THY A. O., THY Teknik A.Ş. ve THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yerleşkelerine Ait Güvenlik Hizmeti Alımı” işi ihale edilecektir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 02.02.2023 Perşembe günü saat 16.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- İhale dokümanlarını vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O'DAN 2 ADET ETD CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “2 Adet ETD Cihazı Alımı” işi ihale edilecektir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 09.01.2023 Pazartesi günü saat 16.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- İhale dokümanlarını vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.