Skip to main content

Turkish Airlines Corporate Club kurallar ve koşullar

Turkish Airlines Corporate Club kurallar ve koşulları ile ilgili detaylı bilgiye bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

1. Genel kurallar

Turkish Airlines Corporate Club™ programının işleticisi ve her tür hakkının sahibi Türk Hava Yolları A.O. “THY” olup, bu program THY’nin program katılımcısı değerli kurumsal müşterilerine “Üye” çeşitli özel avantajlar sunmak üzere oluşturulmuştur. THY programa başka hava yollarının ve kuruluşların (oteller, araba kiralama şirketleri gibi) dâhil edilmesi hakkını saklı tutar. THY, Turkish Airlines Corporate Club program koşulları konusunda her tür tasarruf yetkisine sahip olup, bu kurallar ve koşulları herhangi bir sorumluluk kabul etmeksizin ve bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar. 

Diğer program kurallar ve koşulları ile burada belirtilen kurallar ve koşullardaki değişiklikler ve özel uygulamalar diğer Turkish Airlines Corporate Club enformasyon dokümanları ve sürekli iletişim kanalları (örneğin Turkish Airlines Corporate Club haber bülteni, Turkish Airlines Corporate Club web sayfasındaki duyurular, Skylife v.b.) ve eklerinde de yer alabilir. Üyeler THY ile işbu Genel Kurallar ve Koşulların tamamı ile anılan dokümanlar ile bunlarda yapılabilecek değişiklikler kapsamında anlaşmaya girmektedirler. 

1.1. Tanımlar 

Turkish Airlines Corporate Club” Türk Hava Yolları A.O. “THY” tarafından tüzel kişilere sunduğu ürünün adıdır. 

Program” burada kurallar ve koşullarının belirlendiği Turkish Airlines Corporate Club ürünüdür. 

Üye” Turkish Airlines Corporate Club kurallar ve koşullarını kabul ederek üyeliğe kabul edilen tüzel kişidir. 

Tüzel Kişi” hava yolu ve acentelik faaliyetleri dışındaki alanlarda faaliyet gösteren firmalar, kamu kurumları, dernekler, vakıflar ve bunun dışında kalan diğer yasal sivil toplum kuruluşlarıdır. 

Kurallar ve Koşullar” işbu metinde düzenlenen Turkish Airlines Corporate Club program katılım ve uygulama koşullarıdır. 

Geçerli hava yolu” program kapsamına dâhil olan hava yollarını ifade eder. 

Geçerli Uçuşlar” program avantajlarının geçerli olduğu ve geçerli hava yolları tarafından icra edilen uçuşlardır. 

Kurumsal Ücret” programın açık olduğu ülkelerde güncel Turkish Airlines Corporate Club avantajlarının geçerli olduğu ücretleri ifade eder. 

Yetkili Kişi” üyelik başvurusunda yetkili kişi olarak belirlenen ve Kurumsal Hesap yönetiminden sorumlu olan kişidir. 

Sınırlı Kullanıcı” yetkili kişi tarafından belirlenen kapsamda Kurumsal Hesap üzerinde işlem yapma yetkisi verilen kişidir. 

Yolcu” yetkili kişi tarafından Kurumsal Hesapta yolcu listesine eklenen gerçek kişidir. 

Kurumsal Hesap” yetkili kişilere ve sınırlı kullanıcılara online biletleme, yolcu ekleme, üyelik işlemleri vb. hizmetlerin sunulduğu kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılan online platformdur. 

Şifre” yetkili kişi tarafından belirlenen, harf veya rakamlardan oluşan ve Kurumsal Hesaba girmek için kullanılan koddur. 

Kullanıcı Adı” yetkili kişi tarafından programa başvuru aşamasında belirlenen elektronik posta “email” adresidir. 

İndirim” kurumsal ücretlerin tanımlı olduğu sınıflara net ücret üzerinden uygulanan ve programa başvurulan ülkeye göre değişiklik gösteren ücret avantajıdır. 

Turkish Airlines Corporate Club Partner Acente” üyelere kurumsal ücretlerle bilet düzenlenebilmesi için Partner Acente Sözleşmesi’ni imzalamış ve THY tarafından yetkilendirilmiş acentelerdir. 

Tur Kod” Turkish Airlines Corporate Club programı kapsamında üyeye tahsis edilen ve düzenlenen tüm üye biletlerine girilmesi gereken koddur. 

Corporate Help Desk” üyelere hizmet vermek amacıyla oluşturulmuş mail adresi ve çağrı merkezidir. 

Turkish Airlines Corporate Club Kart” program kapsamında üyelere Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında business class kontuarında check-in yapma ve yanındaki bir misafiriyle Lounge’a giriş imkânı sağlayan karttır. “Miles&Smiles” THY’nin bireysel yolcuları için oluşturduğu sadakat programının adıdır. 

Bagaj Avantajı” kurumsal ücretlere tanımlanabilen özel bagaj avantajıdır. 

2. Üyelik

2.1. Üye olabilecek kurumlar 

Turkish Airlines Corporate Club üyeliği, hali hazırda kurumsal sadakat programlarının yasa ile serbest olduğu ve Turkish Airlines Corporate Club programının sunulduğu herhangi bir ülkede mukim, THY ile farklı bir kurumsal seyahat anlaşması bulunmayan tüm tüzel kişilere açıktır. Tüzel kişiler, kişisel statüleri ile ilgili kurallara uydukları takdirde programa üye olabilirler. 

2.2. Üye olamayacak kurumlar 

Uçak bileti satışı ile iştigal eden veya bilet satış yetkisi bulunan her türlü kurum ve kuruluş, seyahat acenteleri, kongre/fuar v.b. organizasyon firmaları Turkish Airlines Corporate Club programına üye olamazlar. 

2.3. Başvuruların bireyselliği 

Holding ve/veya belirli bir Grup Şirketine bağlı her tüzel kişilik Turkish Airlines Corporate Club programına ayrı da grup olarak da başvuru yapabilirler. Grup şirketin üyeliği olması durumunda grup firmasının izni olmadan alt firma ayrıca başvuru yapamaz. 

2.4. Üyeliğin başlangıcı 

Programa başvuru ücretsizdir. Turkish Airlines Corporate Club üyesi olmak isteyen 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen şartlara uygun tüzel kişilerin başvurusu, Turkish Airlines Corporate Club resmi internet sayfasında bulunan üyelik formunu doldurması ve işbu genel kurallar ve koşulları kabul etmesi ile işleme alınır. Program üyeliği; Türk Hava Yolları’nın başvurunun kabul edildiğinin üyeye elektronik mesaj ile bildirmesi ve bildirimde belirtilen üyelik başlangıç tarihi itibariyle başlar. Turkish Airlines Corporate Club programına yapılan başvurunun kabul edilip edilmeme kararı Türk Hava Yolları’nın tasarrufundadır.

2.5. Turkish Airlines Corporate Club kurumsal hesap 

Kurumsal Hesap üzerinden üyelik ve sunulan hizmetlerle ilgili işlemler gerçekleştirilir.

2.5.1 Yetkili kişi 

Kurumsal Hesap üzerinden gerçekleştirilen bütün işlemlerden yetkili kişi sorumludur. Yetkili kişi değişimi Kurumsal Hesap üzerinden talep edilir. Üyelikle ilgili yetkili kişi dışındaki kişiler tarafından yapılan talepler dikkate alınmaz. Üyelikle ilgili talep edilen bilgilerin doğruluğundan üye adına yetkili kişi sorumludur. Yanlış bilgi, bilgi güncelleme, iletişim bilgileri eksikliği vb. durumlardan kaynaklı hak kaybı yaşanmasından üye sorumludur. 

2.5.2. Kullanıcı adı ve şifre 

Kurumsal Hesaba girmek için her bir üyeye bir adet kullanıcı adı ve şifre tahsis edilmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenin yetkisi bulunmayan üçüncü kişilere bildiriminden kaynaklanan her türlü durumdan yetkili kişi sorumludur. Kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinin korunması bütünüyle üyenin ve yetkilendirdiği kişinin sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin 3. kişilerin eline geçtiğinin düşünülmesi halinde durum derhal Corporate Help Desk’e bildirilmelidir. Yetkili kişi tarafından bildirimin Corporate Help Desk’e ulaşmasına kadar, kullanıcı adı ve şifrenin yetkisiz kişilerin eline geçmesinden ya da yetkisiz kullanımı neticesinde, üye ve/veya 3. kişilerin uhdesinde doğan zararlardan THY hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3. Turkish Airlines Corporate Club Program

3.1. Program içeriği 

Program avantajları Turkish Airlines Corporate Club resmi internet sitesinde açıklanmaktadır. Program avantajları üyeliğin yapıldığı ülke ve avantajların kullanılacağı döneme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Türk Hava Yolları, program avantajlarında her zaman değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikler internet sitesinde yayınladığı tarihten itibaren hem başvuru yapacaklar hem de mevcut üyeler için geçerlidir.

3.2. Program üyelik kodu 

Performans takibi için, THY tarafından üyeye üyelik kodu “Tur Kod” tahsis edilir. Üyeye verilen tur kodunun, Kurumsal Hesap dışındaki satış kanallarından bilete yanlış girilmesi ve/veya hiç girilmemesi sonucu üyenin maruz kalabileceği kayıplardan THY sorumlu değildir.

3.3. Program avantajları 

3.3.1. İndirim avantajı 

THY tarafından icra edilen seferler için tanzim edilen biletlerde; kurumsal ücret üzerinden yapılan indirimler, herhangi bir ciro taahhüdüne bağlı olmaksızın, Katılım Şartları’nda “Üyelik Süresi, Fesih, Askıya Alma, Program Üyeliğinin Sona Ermesi” başlığı altında yer alan ilgili maddelerde belirtilen süre zarfında uygulanacaktır. 

İndirimler net ücret üzerinden yapılmakta olup, yakıt/sigorta harcı ve vergiler indirime tabi değildir. İndirimler “Passenger Type ADULT(Yetişkin)” tipi ücretler üzerinden verilmekte olup, bunun haricinde kalan ücretler üzerinden indirim yapılmamaktadır. Örneğin gemici/ işçi/çocuk/yaşlı/bebek gibi ücretler indirime tabi değildir. Bunun yanı sıra uçuşu THY’nin pazarlama ve satışını yaptığı diğer bir hava yolu tarafından gerçekleştirilen seferler için çıkarılmış ücretler ile THY seferine bağlantılı başka bir hava yolu seferinin özel ücret anlaşması çerçevesinde eklenmesi suretiyle oluşturulan “thorough fare” ücretler (Codeshare anlaşmalı, Special Prorate Agreement anlaşmalı ücretler v.b. gibi) üzerinden indirim yapılmamaktadır. Promosyon sınıflarda indirim uygulanmaz. 

3.3.2. Bagaj avantajı 

Bagaj, kurumsal ücretlerle biletleme yapıldığında bilet üzerine otomatik yüklenen bagaj hakkıdır. Bagaj avantajının genel bagaj haklarıyla eşit ya da düşük olduğu parkurlar olabilir. THY, bagaj avantajının genel bagaj hakkından fazla ya da eşit olacağını taahhüt etmez. 

3.3.3. Turkish Airlines Corporate Club kart 

Turkish Airlines Corporate Club kart avantajı, belirli bir cironun üzerinde uçuş hacmine sahip kurumsal yapılara sunulan bir karttır. Yurt dışı ülkelere ait kartlar üzerinde yazan ülke ve Türkiye’de, Türkiye merkezli kartlar ise sadece Türkiye’de geçerlidir. Kart sahipleri Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarında business kontuarından check-in yapıp, CIP Lounge’lardan faydalanabilirler. Kartlar kişiseldir ve kurumsal üyenin belirlediği kişiler adına ve bu kişilerce şahsen kullanılmak üzere düzenlenir. Turkish Airlines Corporate Club Kart hamiline sağlanan avantajlar ve kartın geçerlilik süresi Türk Hava Yolları tarafından kart hamiline bildirilir. Türk Hava Yolları, üyeye verilecek kart adedi ve kartların geçerlilik süresi ve kart avantajlarını tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutar. Kartı iptal edilen kişiye aynı yıl içerisinde tekrar kart talebinde bulunulamaz. 

3.4. Geçerli uçuşlar 

Turkish Airlines Corporate Club programı kapsamına üyenin seyahat masraflarını karşıladığı personelinin ve üçüncü kişilerin iş amaçlı seyahatleri dâhildir. Üye personelinin özel seyahatleri ile mal ve hizmet pazarlama ve satışına yönelik uyguladığı ya da uygulayacağı müşteri sadakat programları, satış kampanyaları ve/veya benzeri faaliyetler kapsamında masraflarını karşıladığı müşterilerinin seyahatleri de Turkish Airlines Corporate Club programına dâhildir. Turkish Airlines Corporate Club programı imkânlarını işbu madde kapsamı dışında kalan üçüncü kişilere bilet tahsisi için kullandırmayacağını kabul ve taahhüt eder. THY’nin yazılı talebi halinde, üye Turkish Airlines Corporate Club programı kapsamında düzenlenen biletlerin detaylı listesini ve söz konusu biletlerin işbu madde kapsamında olduğunu kanıtlayacak belgeleri THY tarafından talep edilen formatta THY’ye bildirmekle yükümlüdür. 

3.5. Rezervasyon ve biletleme 

3.5.1. Kurumsal hesap biletleme 

Üye kendisine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile Kurumsal Hesap üzerinden eklediği yolcular için kurumsal bilet kesebilir. Eklenebilecek yolcu sayısı 100 adet ile sınırlıdır. Üye aylık 10 adet yolcu değişikliği yapabilir. Üye talep etmesi halinde Türk Hava Yolları üyenin hacmine, çalışan sayısına ve sektörüne göre yolcu sayısı ve yolcu değişiklik hakkını değiştirebilir. Biletleme işlemlerinden kaynaklanabilecek her türlü zarardan (yolcu bilgilerinin yanlış girilmesi, hatalı parkur vb.) üye adına yetkili kişi sorumludur. Kurumsal Hesaptan satın alınan biletler üye adına otomatik kayıt edilmektedir. Biletleme esnasında karşılaşılan hatalardan Türk Hava Yolları sorumlu değildir, üyenin bildirmesi halinde Türk Hava Yolları hatayı en kısa sürede düzeltmeye çalışır.

3.5.2. Turkish Airlines Corporate Club partner acente biletleme 

Program kapsamında Türk Hava Yolları direkt satış kanallarının yanı sıra, üye Turkish Airlines Corporate Club yetkili acentelerden rezervasyon ve kurumsal biletleme işlemlerini yapabilir. Biletleme esnasında Tur kod girilmesinden üye sorumludur, geriye dönük Tur kodu işlenemez.

3.5.3. Diğer satış kanalları 

THY, söz konusu Kurumsal Hesap dışında THY Çağrı Merkezi, THY Mobil ve THY Satış Ofisleri gibi diğer direkt satış kanallarını üyenin kullanımına açabilir. Başka bir satış kanalının kullanıma sunulması durumunda üyeleri bilgilendirebilir.

3.6. Program kayıtlarının geçerliliği 

İşbu Genel Kurallar ve Koşullara bağlı olarak Turkish Airlines Corporate Club kazanımlarının hesaplanmasında sadece ve sadece THY uçuş geliri verileri dikkate alınır. Uçuş geliri; Madde 3.3.1 kapsamındaki THY tarifeli seferleri ile gerçekleştirilen uçuş kuponu net geliri olup vergi ve diğer bedeller (servis ücreti, akaryakıt harcı, KDV ve benzeri) hariçtir. Aşağıda belirtilen uçuş kuponları, uçuş kuponları net gelirine dâhil edilmez.

a. Diğer hava yolları ile uçulan uçuş kuponları,

b. THY dışında diğer hava yolu bilet stoğu kullanılarak düzenlenen THY seferleri ile uçulan kuponlar,

c. Diğer hava yolları ile düzenlenen ortak uçuş Codeshare seferlerine düzenlenmiş uçuş kuponları

d. Hac/ Umre ücretleri ile düzenlenmiş uçuş kuponları,

e. Bilet satış komisyonu ile kazanılmış biletler dâhil ücretsiz bilet uçuş kuponları

f. Millerle alınan ödül biletler ya da barter ile alınan biletler.

4. Üyelik süresi ve fesih

4.1. Üyelik süresi 

Turkish Airlines Corporate Club üyeliği bir yıllık yapılır. Takip eden yıllarda üyelik bir önceki yılın uçuş verileri dikkate alınarak otomatik olarak bir yıllığına yenilenir ve yetkili kişiye yeni dönem için geçerli avantajları içeren bir bilgilendirme yapılır. Program kapsamında sunulan avantajlar üyelik süresince geçerlidir. 

4.2. Fesih, askıya alma, program üyeliğinin sona ermesi 

Üye herhangi bir ihbar süresine uymaksızın iletişim formu üzerinden ya da corporateclub@thy.com adresine e-posta mesajı göndermek suretiyle Turkish Airlines Corporate Club programı üyeliğini sonlandırabilir. Üye kendi isteğiyle üyelikten ayrılması halinde herhangi bir hak talep edemez. THY, 30 (otuz) günlük bir feshi ihbar süresi tanımak sureti ile üye ile üyeliği her zaman sebep göstermeksizin feshedebilir. Haklı bir sebebin varlığı halinde ihbar süresine uyulmaz. THY aşağıdaki durumların varlığı halinde üyeliği askıya alabilir. Üyeliği askıya alma hakkı, aşağıda sayılı hallerin varlığı hususunda kuvvetli şüphelerin olması halinde de mevcut olup, araştırma süresince devam eder. Bu hallerin varlığı halinde THY, her tür diğer tazminat ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir feshi ihbar süresine uymaksızın, üyeliği derhal feshedebilir ve bu durumda üyeye karşı yükümlülükler için sorumlu olmaz.

I) Üyenin bilet aldığı kişilerin Turkish Airlines Corporate Club Genel Katılım Koşulları ile diğer Turkish Airlines Corporate Club enformasyon dokümanlarında belirtilen program koşullarını ve THY’nın Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarını ağır şekilde ihlal etmesi,

II) Üyenin bilet aldığı kişilerin yanlış bilgi vermesi (örn: üyelik bilgileri, yapılan uçuşlarla ilgili detaylar) veya Turkish Airlines Corporate Club programından kurallara ve kanuna aykırı şekilde faydalanması,

III) 3.3. maddeye aykırılık,

IV) Üyenin işbu üyeliğin gizlilik hükümlerini ihlal etmesi,

V) Üyenin ticari unvanını, şirket nev’ini değiştirmesi, ticari unvan ve mal varlıklarının başka kişi ya da kuruluşlarca devir, temlik, satın alınması, üyenin başka şirket ile birleşmesi,

VI) Üyenin borçlarını ödemekten acze düşmesi, iflasına karar verilmesi, tasfiye sürecine girmesi, konkordato ilan etmesi,

VII) Üyenin işbu üyelikteki taahhütlerini; mali, idari, adli vs. sebeplere binaen kısmen veya tamamen ifa edemeyeceğini THY’ye yazılı olarak bildirmesi,

4.3. Fesih halinde kazanımların geçerliliği 

Turkish Airlines Corporate Club üyeliğine dair kazanılmış haklar, üyeliğin üye ya da THY tarafından ihbar verilmek suretiyle sona erdirilmesi hallerinde, fesih ihbarından sonra 6 ay süresince geçerli olmaya devam eder. Üye bu süre içerisinde hesabında herhangi bir ödül kullanımına yeterli bulunan kazanımını program koşullarına uygun olarak kullanabilir. THY’nin üyeliği haklı sebep ile feshi halinde üyenin tüm kazanımlarını kullanma hakkı da fesihle birlikte sona erer.

5. Programda değişiklik hakkı, haklar ve sorumluluk

5.1. Programda değişiklik hakkı ve programın yürürlükten kaldırılması 

THY, Turkish Airlines Corporate Club programı kapsamında sunulan avantajlarda değişiklik yapabilir. Değişiklik üyeye bildirimde bulunulduğu ya da turkishairlines.com internet sayfasında yayınlandığı tarih itibarıyla geçerlidir. THY Turkish Airlines Corporate Club Programını uygulamadan kaldırması halinde, üye bildirim tarihini takip eden 30 gün süreyle program avantajlarından yararlanmaya devam eder. 

5.2. Haklardan feragat edilmeyeceği sorumluluğun sınırlandırılması 

THY, Turkish Airlines Corporate Club programı çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı, her zaman aynı miktarda ödül kazanılacağı ve üyenin ödülünü mutlaka talep ettiği uçuşta kullanacağı hususlarını garanti etmez. Turkish Airlines Corporate Club programı üzerindeki her tür tasarruf yetkisi münhasıran THY’nindir. THY’nin bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması veya üyeden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi veya program haklarını kullanılmasındaki gecikmeler veya aksine fiili uygulamalar ile program prensiplerine aykırı dönemsel ödül uygulamaları ile üyelere tanınmış dönemsel ek haklar, THY’nin programdaki tasarruf hakkından veya üyenin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine veya tamamına uymasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, üye bakımından istisnai uygulamanın üyeye ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program prensiplerinin değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına gelmez. Taraflardan birinin işbu üyelik hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesinden dolayı; diğer tarafın açık ve yazılı feragati olmadıkça işbu üyelikte belirlenmiş haklarını kullanmada gecikmesi veya hiç kullanmaması söz konusu hakkından feragat olarak yorumlanmayacaktır. THY’nin Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarındaki sorumluluğu sınırlandırılmasına ilişkin hükümler işbu program bakımından da geçerlidir. İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlar ile sınırlı olup, dolaylı maddi zararlar ile manevi zararlar bakımından THY hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6. Diğer hükümler

6.1. Tercih edilen hava yolu 

Üye iş amaçlı seyahat eden personeline ve yetkili acentesine/ acentelerine THY’nin üye tarafından tercih edilen taşıyıcı listesinde bulunduğunu bildirecektir. 

6.2. Miles&Smiles üyeliği 

Üye çalışanları, işbu üyelik konusu program kapsamındaki uçuşlarında da kendi Miles&Smiles kartlarını kullanabileceklerdir. Miles&Smiles kapsamında mil kazanım, mil harcama, kart avantajları ile ilgili tüm uygulamalarda Miles&Smiles program kurallar ve koşulları geçerlidir. THY’nin Miles&Smiles programı kapsamında bu uçuşlara uygulanacak mil miktarı ve mil kategorisini ayrıca belirleme hakkı saklıdır. 

6.3. Bilgilerin gizliliği 

THY ve üye Turkish Airlines Corporate Club programı uygulanması neticesinde edinilen bilgileri gizli tutmayı kabul eder. THY program kapsamında erişilen ve programın işletimi için gereken üyelere ait verileri, mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadıkça program kapsamında işleyebilir, yurt içine/yurt dışına aktarabilir, analiz ve/veya pazarlama çalışmalarında kullanabilir, program ortakları ve ilgili kuruluşlara gönderebilir. Bunun dışında tüm bilgi ve belgeler, ilgili tarafın yazılı onayı olmadıkça kamuya, üçüncü şahıslara doğrudan veya dolaylı olarak açıklanmayacaktır. Aşağıda yazılı haller gizli bilgi olarak değerlendirilmeyecektir. 

a) Kamuya daha önceden mal olmuş bilgiler, 

b) Kanun, mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler, 

c) Diğer tarafça ifşa edilmesinden önce, ifşa eden taraftan doğrudan veya dolaylı olarak edinilmemiş olmak ve yasal bir yolla elde edinilmiş olmak şartıyla, zaten kendi hukuki mülkiyetine geçmiş olan bilgi, üçüncü bir şahıs tarafından hukuka uygun olarak ifşa konusunda bir kısıtlama olmaksızın aktarılmış olan bilgiler, 

d) İlgili tarafın bağımsız olarak oluşturduğu (geliştirdiği) bilgiler, 

6.4. Tebligat Adresi ve Bildirimler 

THY’nin kanuni tebligat adresi; Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası, Atatürk Havalimanı 34149, Yeşilköy İstanbul’dur. Üyenin başvuru formunda belirttiği adres kanuni tebligat adresi olarak kabul edilecektir. Vaki olacak adres değişiklikleri 3(üç) gün önce yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar hukuken geçerli olarak kabul edilecektir. 

İşbu üyelikte bahsi geçen akde aykırılık, temerrüt, hizmetin bedelinin ödenmemesi veya herhangi bir zarar ziyanın rücuan tazmin edilmesini talebini havi bilcümle bildirimler; tarafların kanuni ikametgâh adreslerine mutlaka iadeli taahhütlü mektup, telgraf, noter kanalı ile veya elden “alındı tarih ve imzasını havi” yazı ile yapılacaktır. 

Üyelik konusu hizmetin işleyişi ve alınması ile ilgili sair yazışmalar da dâhil olmak üzere diğer tüm yazışmalar işbu maddeye göre yapılabileceği gibi e-posta, SMS mesajı, faks ve posta seçeneklerinden herhangi biri ile yapılabilir. 

6.5. Milli mevzuat 

Bazı ülkelerde yerel kanunlar, Turkish Airlines Corporate Club programının Genel Kurallar ve Koşulları üzerinde bazı kısıtlamalar getirebilir. THY, bu türden kısıtlamalara uyulmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Üyeler, söz konusu işlemlerden dolayı herhangi bir nam altında ödeme ve sair taleplerde bulunamaz. 

6.6. Kötüye Kullanım 

Turkish Airlines Corporate Club programı avantajlarına hak kazanılması işbu üyelikte belirtilen koşulların yanı sıra üyenin Turkish Airlines Corporate Club program üyeliğinden doğan haklarını üyeliğe ve iyi niyet kurallarına uygun kullanması/ kullandırması ve üyeliğin yürürlükte olması koşuluna bağlıdır. Üyelik imkânlarının üye tarafından kötüye kullanılması/ kullandırılması, amaç dışı bilet düzenlettirilmesi, program kapsamında alınan avantajlı ve/veya ücretsiz biletlerin üçüncü kişilere satılması, THY’nin herhangi bir surette zarara uğratıldığının tespiti durumunda, THY her türlü kanuni hakkı saklı olmak kaydıyla, üyeliği derhal fesheder. Bu durumda üye hiç bir hak talebinde bulunamaz. Turkish Airlines Corporate Club Genel Kurallar ve Koşulları'nı ihlal eden, ödüllerini kötüye kullanan veya yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan üyeler için, bu tür eylemlerinden dolayı yargısal cezalara maruz kalma, tazminat ödeme, THY tarafından Turkish Airlines Corporate Club üyeliğine son verilmesi ve o zamana kadar kazanmış oldukları ödüllerin geçersiz sayılması müeyyideleri ile karşılaşabilir. Üye Turkish Airlines Corporate Club programının amacına ilişkin duyarlılık konusunda azami gayreti gösterecektir. Bu konuda personelinin doğru bilgilendirilmesi ve program koşullarına uygun davranılmasının sağlanması üyenin sorumluluğundadır. THY’nin herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın kullanımından feragat anlamına gelmez. 

6.7. Kurallara Aykırılık 

Yasal olmayan veya Turkish Airlines Corporate Club Genel Kurallar ve Koşulları’na aykırı yollardan elde edilmiş ödül belgeleri kabul edilmez. 

6.8. Üyelik Hükümlerinin Geçerliliği 

Anlaşma hükümlerinden herhangi birinin, herhangi bir yönden geçersiz, kanuna aykırı veya uygulanamaz hale gelmesi, geriye kalan diğer hükümlerin geçerliliğini, yasallığını ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. 

6.9. Programı Devir Hakkı 

THY, Turkish Airlines Corporate Club programının işletilmesini selefi olan firmalara ya da diğer üçüncü kişilere verme ve buna bağlı olarak, program üyeleri ile yapılan anlaşmaları da bu firmalara devretme hakkını saklı tutar. Üyeler böyle bir gelişme hakkında makul bir süre öncesinden bilgilendirilecektir. 

6.10. Üyeliğin Devir ve Temlik Edilmezliği 

THY’nin yazılı onayı alınmadıkça, program üyeliği üye tarafından başkasına kısmen veya tamamen devir ve temlik olunamayacağı gibi fiilen bu sonuca götürmeye müsait uygulamalara da gidilemez. 

6.11. Mücbir Sebepler 

Havacılık sektörünü etkileyen ağır ekonomik kriz, grev-lokavt, yasa dışı iş bırakma, yangın, savaş, terör eylemleri, üyeliğin başlamasından sonra yapılan mevzuat değişiklikleri, hükümet uygulamaları, doğal afetler, yetkili mercilerin karar ve emirleri sebebiyle tarafların her birinin; işbu programdaki diğer taahhütlerini kısmen/tamamen yerine getirmelerinin mümkün olmayışı mücbir sebep halleri olarak belirlenmiştir. Taraflar bahsedilen mücbir sebep hallerinden birisinin veya birkaçının meydana geldiği tarihten itibaren en geç 2(iki) iş günü içinde mücbir sebep halini ve başlangıç tarihini birbirlerine bildireceklerdir. 

Mücbir sebep hali devam ettiği sürece; üyelik hükümleri taraflar arasında askıda kalır ve mücbir sebep halinin 30(otuz) günden fazla sürmesi halinde tarafların Üyeliği karşılıklı olarak veya tek taraflı ve derhal hüküm ifade edecek şekilde feshetmek hakkı saklıdır.

7. Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme

İşbu Turkish Airlines Corporate Club programının yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ancak THY'nin kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.