ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เงื่อนไขการใช้บริการ

ทั่วไป

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอพมือถือของ Turkish Airlines เว็บไซต์และ/หรือแอพมือถือนั้น (อ้างอิงตามต่อไปนี้ว่าเป็น “ช่องทางออนไลน์”) เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Turkish Airlines ซึ่งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Turkish Airlines General Management Building Ataturk Airport, Yesilkoy, 34149 Istanbul, Turkey 

เลขทะเบียน: 75184-14968

โทรศัพท์: +90 212 463 63 63 โทรสาร: +90 212 465 21 21 

ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับจากการซื้อหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่คุณทำโดยใช้ ช่องทางออนไลน์ของเรา จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ช่องทางออนไลน์ของเรา 

สำหรับจุดประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการ: "พกเรา", "ของเรา" และ "เรา" หมายถึง Turkish Airlines พร้อมกับอ้างอิงถึง “คุณ” และ“ของคุณ” หมายถึงบุคคลที่เข้าใช้ช่องทางออนไลน์ (รวมถึงบุคคลที่เข้าถึงช่องทางออนไลน์ ในนามของผู้อื่น); อ้างอิงถึง "วัตถุ" หรือ "วัตถุต่างๆ" รวมถึงซอร์ฟแวร์ โปรแกรม ข่าวสาร ข้อมูล และฐานข้อมูล

การเข้าถึงและการใช้ ช่องทางออนไลน์ของคุณถือเป็นการยอมรับโดยไม่มีข้อแม้และไม่กลับคำของ (เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ (‘ข้อตกลง’) ของคุณ 

ในการใช้ช่องทางออนไลน์ คุณ เป็นตัวแทนและรับรองว่าคุณอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกับคุณและการใช้ช่องทางออนไลน์ของคุณ ผู้ใหญ่ที่ถือครองสิทธิ์ทางกฎหมายและสามารถทำสัญญาที่มีการผูกมัดซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่กับข้อตกลงนี้และใช้ช่องทางออนไลน์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ข้อตกลงนี้และ คุณจะต้องมีความรับผิดชอบในการชำระเงินให้กับเราในการจองที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้ข้อมูลล็อกอินของคุณ 

หากคุณ ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือไม่สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ เท่านี้หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง โปรดหยุดหยุดใช้และออกจากช่องทางออนไลน์โดยในทันที 

ข้อกำหนดของเงื่อนไขของข้อตกลงจะใช้เมื่อคุณช่องทางออนไลน์ หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นใดที่เข้าถึงช่องทางออนไลน์ แบบเต็มตัวหรือส่วนหนึ่งก็ตาม

เปลี่ยนไปยังช่องทางออนไลน์ เรียนรู้เพิ่มเติม >>

เนื่องจากเป็นเจ้าของช่องทางออนไลน์ เรามีสิทธิ์ต่อสิทธิใดๆ ในการจัดการ ใช้ และจัดวางช่องทางออนไลน์และเครื่องมือใดๆ ที่มีในที่นี้ เราอาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูล บริการ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมืออื่นๆ หรือยุติช่องทางออนไลน์ ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจทำการดัดแปลงข้อตกลง ณ เวลาใดๆ และการดัดแปลงนั้นจะมีผลในทันทีขึ้นอยู่กับการประกาศข้อตกลงที่ถูกดัดแปลงนั้นๆ ในด้านช่องทางออนไลน์ ดังนั้น การเข้าถึงหรือการใช้งานต่อเนื่องของคุณในช่องทางออนไลน์นั้นถือว่าเป็นการยินยอมของคุณต่อข้อตกลงที่มีการดัดแปลง

การใช้งานที่ได้รับอนุญาต เรียนรู้เพิ่มเติม >>

บริการออนไลน์ของ ช่องทางออนไลน์ จัดไว้ให้แต่เพียงผู้เดียวสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้ คุณ ได้ใช้งานสินค้าและบริการที่จัดหาให้โดย ช่องทางออนไลน์ (การตรวจสอบสถานะเที่ยวบิน การแสดงความคิดเห็นจากลูกค้า การลงชื่อเข้าใช้จากสมาชิก การจองเที่ยวบิน การเช็คอินออนไลน์ ฯลฯ) คุณ อาจจะใช้เฉพาะ ช่องทางออนไลน์ ที่เป็นไปตาม ข้อตกลง และจุดประสงค์ที่อนุญาตชอบด้วยกฎหมายที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณ ด้วยเหตุนั้น ยืนยันข้อตกลง ของคุณ ดังต่อไปนี้: 

1.คุณ จะไม่ใช้ ช่องทางออนไลน์ ด้วยพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิด้านกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น 

2.คุณ จะไม่ใช้อุปกรณ์ กลไก ซอฟต์แวร์ หรือเอกสารต้นฉบับใดๆ ที่อาจรบกวนการทำงานของ ช่องทางออนไลน์ และรวมถึงการอัพโหลดไฟล์ที่ติดไวรัส 

3.คุณ จะไม่กระทำการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลให้การโหลดงานในโครงสร้างพื้นฐานของ Turkish Airlines เป็นไปอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือเกินความจำเป็น

4.คุณ จะไม่ปิดกั้น เขียนทับ หรือดัดแปลงเนื้อหาใดๆ ที่ Turkish Airlines สร้างขึ้นหรือวิธีการอื่นใดเพื่อก่อความรบกวน ช่องทางออนไลน์ 

5.คุณ จะไม่ทำซ้ำข้อมูลจาก ช่องทางออนไลน์ สำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งรวมถึงจัดหาราคาสำหรับเที่ยวบินของ Turkish Airlines ในเว็บไซต์อื่นหรือเซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณ จะไม่คัดลอก แจกจ่าย ในวิธีการใช้หรือทำซ้ำเนื้อหาที่ไม่ใช้แล้วจาก ช่องทางออนไลน์ ด้วยความช่วยเหลือจากหุ่นยนต์ เทคโนโลยีจักรกลค้นหาอื่นๆ หรือผ่านกลไกอัตโนมัติอื่นๆ 

6.คุณ จะไม่เข้าถือสิทธิ์หรือพยายามเข้าถือสิทธิ์ในการเข้าถึงเครือข่าย ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะในจุดประสงค์ใดก็ตาม 

7.คุณ จะไม่ทำการจองที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นเท็จ หรือฉ้อฉล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจองใดๆ ที่ชำระเงินโดยพร้อมรายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่เป็นของบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้มอบความยินยอมในการณ์นี้

ผลจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เรียนรู้เพิ่มเติม >>

โดยไม่ขัดแย้งต่อสิทธิอื่นๆ ของเรา (และไม่คำนึงถึงว่าจะอ้างอิงตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดหรือไม่) เรา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง ของคุณ โดยไม่มีการแจ้ง คุณ ให้ทราบและ/หรือเพื่อปฏิเสธการเข้าถึง ของคุณ ไปยัง ช่องทางออนไลน์ หาก คุณ ได้ฝ่าฝืน ข้อตกลง ด้านข้อกำหนดและเงื่อนไข

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เรียนรู้เพิ่มเติม >>

ช่องทางออนไลน์ เป็นความสะดวกสบายหนึ่งเดียวสำหรับ คุณ; มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือหน้าเว็บอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดทำ รักษา หรือแก้ไขโดย เรา และในขณะเดียวกัน อาจจะมีเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่ถูกจัดทำ รักษา หรือแก้ไขโดยบุคคลอื่นซึ่งมีลิงก์ไปยัง ช่องทางออนไลน์ การใช้เว็บไซต์หรือหน้าเว็บดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ รักษา หรือทำการแก้ไขเว็บไซต์หรือหน้าเว็บดังกล่าวและจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือหน้าเว็บนั้นผ่าน ช่องทางออนไลน์ ที่ไม่ได้รับรองการจัดทำโดย เรา สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ คุณ จะได้รับผ่านเว็บไซต์หรือหน้าเว็บดังกล่าวและข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์หรือหน้าเว็บดังกล่าวควรจะดำเนินการระหว่าง คุณ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ รักษา หรือทำการแก้ไขเว็บไซต์หรือหน้าเว็บดังกล่าวแล คุณ ด้วยเหตุนี้ ยอมรับว่า เรา ไม่มีความรับผิดชอบหรือหนี้สินประการใดสำหรับการใช้เว็บไซต์หรือหน้าเว็บดังกล่าวและ คุณ จะไม่มีการอ้างสิทธิ์ต่อ เรา หรือเครือข่าย บริษัทสาขา ใดๆ ของเรา ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ 

ในกรณีที่ คุณ ต้องการที่จะจัดทำลิงก์ไปยัง ช่องทางออนไลน์ คุณ ต้องแจ้งเตือน เรา ต่อเจตจำนง ของคุณ ก่อนกระทำการนั้น เรา อาจจะปฏิเสธความยินยอมสำหรับลิงก์ดังกล่าวใดๆ ไปยัง ช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ดี หาก เรา จะให้ความยินยอม ของเรา สำหรับลิงก์ดังกล่าวใดๆ เรา มิได้อยู่ภายใต้การผู้มัดใดๆ ในการจัดทำลิงก์ต่างตอบแทนกับ คุณ บุคคลภายนอก เรา ขอสงวนสิทธิ์ชัดแจ้ง ของเรา เพื่อยับยั้งการเข้าถึงลิงก์ใดๆ ที่ Turkish Airlines เพียงผู้เดียวเล็งเห็นว่าไม่เหมาะสมและเพิกถอนความบินยอม ของเรา ต่อลิงก์ใดๆ ได้ทุกเมื่อ ความล้มเหลวจาก เรา ในการปฏิบัติตามสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความรับผิดชอบหรือหนี้สินอันเนื่องมาจากเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่เชื่อมโยง

สิทธิในกรรมสิทธิ์ เรียนรู้เพิ่มเติม >>

ช่องทางออนไลน์ เป็นเจ้าของโดย เรา และดำเนินการโดย เรา และ/หรือผู้แจกจ่าย ของเรา สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใน เครื่องมือ ที่อยู่ใน ช่องทางออนไลน์ และเครื่องหมายการค้าและแบรนด์ใดๆ ของเรา ที่รวมอยู่ใน เครื่องมือ เป็นของ เรา และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้แจกจ่าย ของเรา 

ไม่มี เครื่องมือ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดที่ได้รับจาก ช่องทางออนไลน์ ที่อาจถูกดัดแปลง คัดลอก จัดแสดง ประกอบการ ออกใบอนุญาต ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด ประกาศ ส่งผ่าน ขาย แจกจ่าย ค้นคว้า ฟื้นฟู เฝ้าดูแล หรือกู้คืนในวิธีการใดๆ โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ของเรา ล่วงหน้า คุณ ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดเพียงหนึ่งสำเนาจาก เครื่องมือ ใดๆ ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ของคุณ เท่านั้น มอบให้ซึ่ง คุณ รักษาไว้ให้ไม่เสียซึ่งลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ

ความปลอดภัย เรียนรู้เพิ่มเติม >>

เรา จะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลในการเก็บข้อมูลที่ คุณ ส่งผ่านไปยัง เรา โดยใช้ ช่องทางออนไลน์และเป็นความลับ (โดยไม่ขัดแย้งต่อสิทธิ์ ของเรา ที่ระบุในมาตราแห่ง "การจัดเก็บที่อยู่ IP และคำแนะนำ ความคิดเห็น และการตอบรับ” ด้านล่างนี้) และป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้จะมีมาตรการข้างต้น เรา ไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดการเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต เรา จะไม่รับผิดชอบสำหรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นเสียแต่ว่าทั้งหมดเกิดจากความประมาทอย่างร้ายแรง ของเรา ในกรณีนี้ คุณ จะได้รับสิทธิ์ในการชดเชยขั้นสูงสุดของมูลค่าของบริการที่ทำการชำระเงินโดย คุณ 

เพื่อให้มั่นใจในการชำระเงินออนไลน์และธุรกรรมข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่ปลอดภัย ช่องทางออนไลน์ จะใช้มาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ล่าสุด

การปฏิเสธการรับประกัน เรียนรู้เพิ่มเติม >>

การเข้าถึง ของคุณ และการใช้ซอฟต์แวร์และ เครื่องมือ ในหรือผ่าน ช่องทางออนไลน์ เป็นความเสี่ยง ของคุณ แต่เพียงผู้เดียว เรา จะไม่ทำการดำเนินการแทน รับประกัน หรือข้อตกลงร่วมกันใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ เสถียรภาพ หรือลักษณะที่ปราศจากไวรัสของซอฟต์แวร์

เรา ตรวจสอบ ช่องทางออนไลน์ อย่างสม่ำเสมอสำหรับการบำรุงรักษาข้องมูลเพื่อให้เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะใช้ความพยายามทั้งหมด ของเรา อาจมีบางสถานการณ์ที่ข้อมูลใน ช่องทางออนไลน์ อาจจะไม่เป็นปัจจุบันในเหตุการณ์จริง ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการบริการที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากข้อมูลที่จัดแสดงใน ช่องทางออนไลน์. จะไม่มีการรับประกันหรือภาระหน้าที่ใดๆ ทั้งที่ชัดแจ้งหรือกล่าวเป็นนัย รวมถึงปราศจากข้อจำกัด การรับประกันเงื่อนไขใดๆ คุณภาพ สมรรถนะ ความสามารถในการค้าขายได้ สกุลเงิน ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ เครื่องมือ หรือผลกระทบไปยังข้อมูล บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ แต่ไม่จำกัดตามที่จัดแสดงใน ช่องทางออนไลน์ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ที่เชื่อมต่อหรือไม่เชื่อต่อ และ เรา ด้วยเหตุนี้ จึงขอปฏิเสธอย่างชัดเจนต่อการรับประกันหรือภาระหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบตามที่กฎหมายอนุญาต

ค่าชดเชย เรียนรู้เพิ่มเติม >>

สืบเนื่องจากเงื่อนไขในการใช้ ช่องทางออนไลน์คุณ ยอมรับที่จะจ่ายค่าชดเชยและไม่เอาเรื่องต่อ เรา จากและต่อหนี้สิน ค่าใช้จ่าย (รวมถึงโดยไม่จำกัดต่อ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย) และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการอ้างสิทธ์อันมีผลมาจากการใช้ ช่องทางออนไลน์ ของคุณ

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ เรา จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆ ที่มีความสัมพันธ์จากการเข้าถึง ของคุณ หรือการใช้งาน ช่องทางออนไลน์ หรือ เครื่องมือ ที่ในที่นี้ เป็นพื้นฐานของการฝ่าฝืนสัญญา การละเมิด หรือเหตุผลอื่นใด เรา ไม่ยอมรับหนี้สินสำหรับการหยุดชะงักของการส่งผ่าน ข้อบกพร่อง หรือความล้มเหลวเนื่องจากการฝ่าฝืนสัญญา การละเมิด ความประมาท หรือเหตุผลอื่นใด โดยการเข้าถึงหรือใช้ ช่องทางออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อใดๆ คุณ ยอมรับที่จะสละสิทธิ์และนำ เรา ออกจากความเสียหายใดๆ การอ้างสิทธิ์ หนี้สิน รวมถึงแต่ไม่จำกัด ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ คุณ อาจประสบเนื่องจากการใช้หรือเข้าชม ช่องทางออนไลน์ของคุณ

อำนาจในการตัดสินคดี เรียนรู้เพิ่มเติม >>

ข้อตกลง นี้และการใช้งาน ช่องทางออนไลน์ หรือ เครื่องมือ ใดๆ ของคุณ ที่มี หรือเข้าถึง หรือดาวน์โหลดและข้อพิพาท หรือการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีความเชื่อมต่อกัน จะอยู่ภายใต้การการดูแลโดยตีความและแปลความตามกฎหมายแห่งตุรกีและ คุณ ที่จะส่งอำนาจในการตัดสินคดีเฉพาะไปยังศาลแห่งอิสตันบูล/Bakırköy เรา ขอสงวนสิทธิ์ในการในการดำเนินการก่อนชั้นศาลประจำประเทศที่ คุณ พำนักหรือสถานที่เกิดเหตุที่ คุณ ใช้งาน ช่องทางออนไลน์

ขณะที่ ข้อตกลง นี้ได้แปลเป็นภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาตุรกี ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชันภาษาตุรกีและเวอร์ชันอื่นของ ข้อตกลง นี้ เวอร์ชันภาษาตุรกีของ ข้อตกลง จะมีอำนาจเหนือกว่า

การแจ้งเตือนเที่ยวบิน เรียนรู้เพิ่มเติม >>

หาก คุณ เลือกที่จะรับการแจ้งเตือน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการยืนยันการจอง การแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบิน ฯลฯ) ผ่านทางอีเมล หรือโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ของคุณ จาก เรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่ง ข้อตกลงนี้ จะบังคับใช้ด้วยเช่นกัน เรา จะไม่รับผิดชอบต่อการแจ้งเตือนหรือข้อความใดๆ ที่ไม่ได้ส่งและไม่สามารถรับรองความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ หรือความแม่นยำของการแจ้งเตือนและข้อความทั้งหมดที่ คุณ ได้รับโดยไม่จำกัดต่อกฎเกณฑ์ทั่วไปที่ได้แจ้งแล้วก่อนล่วงหน้า

เรา จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผล ของเรา เพื่อให้ คุณ มั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลที่ทันเวลาและแม่นยำ เรา จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่ คุณ อาจประสบอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการส่งการแจ้งเตือนไม่ตรงเวลา ของเรา หรือความไว้วางใจ ของคุณ ในข้อมูลที่มีการแจ้งเตือนเหล่านั้นหรือการได้รับหรือไม่ได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ โปรดทราบว่า เรา อาจยุติบริการการแจ้งเตือนนี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเก็บข้อมูลของเลขที่อยู่ไอพี เรียนรู้เพิ่มเติม >>

เมื่อคุณเข้าชมช่องทางออนไลน์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกเลขที่อยู่ไอพีของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ช่องทางออนไลน์ที่คุณใช้เข้าชมเรา หน้าเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมช่องทางออนไลน์ รวมถึงข้อมูลและช่วงเวลาของการเข้าชมโดยอัตโนมัติ คุณยอมรับว่าเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแก้ปัญหาของข้อพิพาทด้านการตลาด

การแปลงสกุลเงิน เรียนรู้เพิ่มเติม >>

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินขึ้นอยู่กับแหล่งแลกเงินที่มีอยู่อย่างสาธารณะหลายแห่ง ความแม่นยำของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่ได้รับการตรวจสอบและอัตราจริงอาจแปรปรวนได้ อัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่ได้อัพเดตทุกวัน เรา เชื่อในความแม่นยำของข้อมูลที่จัดหาโดยแอพพลิเคชันนี้แต่เราไม่รับรองหรือการันตีความถูกต้องดังกล่าว หากใช้ข้อมูลนี้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการเงิน เราแนะนำให้คุณปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองให้รับรองความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

คำแนะนำ ความคิดเห็น และการตอบรับ เรียนรู้เพิ่มเติม >>

หากคุณตอบกลับเอกสารที่ตีพิมพ์โดยเรา ด้วยข้อมูลที่รวมถึงข้อมูลการตอบรับ เช่น คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเอกสารของเรา ข้อมูลนั้นจะถือว่าไม่เป็นความลับและเราจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับข้อมูลดังกล่าวและอาจผลิตซ้ำ ใช้ เผยแพร่ และแจกจ่ายข้อมูลให้กับผู้อื่นอย่างไม่จำกัด

การติดต่อสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งไปยังช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นถึงเราด้วยอีเมลอีเล็กทรอนิกส์จะอยู่ในพื้นฐานที่ไม่เป็นความลับและเราอาจผลิตซ้ำ ตีพิมพ์ หรือใช้ในรูปแบบใดๆ ตามวัตถุประสงค์ใดๆ เราอาจใช้เนื้อหาของการติดต่อสื่อสารใดๆ รวมถึงความคิด สิ่งประดิษฐ์ กรอบความคิด เทคนิค หรือความรู้ที่เปิดเผยในที่นี้ในวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงสินค้าและ/หรือบริการด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และ/หรือด้านการตลาด นอกจากนี้ เราอาจใช้ความคิด กรอบความคิด ความรู้ หรือเทคนิคที่รวมอยู่ในข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงบริการด้านการพัฒนาและด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

เรียน ท่านผู้โดยสาร

แม้ว่าเราจะไม่ได้ห้ามทำการบันทึกภาพและเสียงบนเครื่องบินของเรา แต่การใช้อุปกรณ์บันทึกจะต้องไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคลของผู้โดยสารท่านอื่น หรือการปกป้องและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

เราขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการเข้าใจในประเด็นที่ละเอียดอ่อนและการใช้ดุลยพินิจของคุณเมื่อทำการบันทึกและแบ่งปันประสบการณ์การบินของคุณ

*สำหรับการบันทึกที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพหรือเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับการอนุมัติโดยติดต่อที่ press@thy.com

หากคุณมีข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อร้องเรียนหรือคำร้องที่เกี่ยวข้องกับช่องทางออนไลน์หรือข้อตกลงหรือใดๆ เกี่ยวกับเรา โปรดติดต่อเราโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ด้านล่างติดต่อ
โปรดทราบว่าในการเข้าถึงและใช้ ช่องทางออนไลน์ คุณ ได้ระบุโดยไม่มีข้อแม้และไม่เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าคุณได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ เงื่อนไขการขนส่งทั่วไป และเงื่อนไขช่องทางออนไลน์ ของเราด้วยเช่นกัน