ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Diving

As Turkish Airlines, we open the gates to the magical world beneath the waves by carrying your scuba diving equipment for you wherever your destination is.

Carrying diving equipment on flights

Diving equipment consists of diving suit, buoyancy vest (BC), mask, fins, underwater flashlight, knife, snorkel, harpoon, diving socks, diving cylinder and regulator. 

  • Diving cylinders shall be empty. The meter shall read zero. 
  • The air in buoyancy vest shall be emptied. 
  • Equipment such as underwater flashlight (diving lamp) and soldering iron can be carried as hand baggage or checked baggage. In order to prevent an unexpected situation during flight, the heat generating section or power source of the equipment shall be separated, and packaged to restrict activation. The removed batteries shall be protected against short circuit. 
  • The harpoon shall not be set and its tips shall be packed separately. 
  • It as accepted with their special cases or as appropriately packaged. 
  • Diving equipment transportation service is charged for domestic flights and we carry your 1 diving equipment for 395 TRY.
  • Special baggage fee is applied in international flights. 
  • It is mandatory to make reservation entry. 
  • As some aircraft types in our fleet are not suitable for carrying the cargo of these sizes, do not forget to inform the related personnel during reservation. Equipment not in the appropriate sizes are carried on cargo flights.
  • Special charges for transport of sports equipment and terms and conditions may vary on AnadoluJet flights. Please visit our page for more detailed information.

ใช้ได้กับเที่ยวบินในเครือข่ายทั้งหมดที่ออกเดินทางจากอควาบา (AQJ), ฮูร์กาดา (HRG), Maskat (MCT) และชาร์ม เอล ชีค (SSH) และเที่ยวบินขากลับ เราจะขนส่งอุปกรณ์ดำน้ำหนึ่งชุดโดยเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่ใช้กับบัตรโดยสารของคุณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024 (รวม) การขนส่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอาจมีค่าบริการพิเศษ

ชุดอุปกรณ์ดำน้ำประกอบด้วย เวทสูท ตีนกบ หน้ากาก ถังดำน้ำเปล่า (ถังออกซิเจน) อุปกรณ์ควบคุมการดำน้ำ ชุดเทียมถัง เกจวัดแรงดันถัง แจ็กเกตบาลานซ์ (แจ็กเกต BCD) ไฟดำน้ำ ท่อหายใจ มีด ฉมวก และเสื้อชูชีพ

ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2024: สำหรับการเดินทางที่ออกจากประเทศอิตาลีและเดินทางมาถึงไมอามี (MIA), ฮาวานา (HAV), มาเล (MLE), เคปทาวน์ (CPT), กรุงเทพฯ (BKK), แซนซิบาร์ (ZNZ) และขากลับจากการเดินทางเหล่านี้ เราจะขนส่งชุดดำน้ำหนึ่งรายการโดยไม่เกินน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่ใช้กับบัตรโดยสารของคุณ ในกรณีที่มีการขนส่งอุปกรณ์เพิ่มเติม จะมีการคิดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับอุปกรณ์กีฬา

ชุดอุปกรณ์ดำน้ำประกอบด้วย ชุดดำน้ำ ตีนกบ หน้ากาก 1 ชิ้น ถังดำน้ำเปล่า (ถังออกซิเจน) ตัวควบคุมการดำน้ำ สายรัดถัง เกจวัดแรงดันถัง แจ็กเกตบาลานซ์ (แจ็กเกต BCD) ไฟดำน้ำ ท่อหายใจ 1 อัน มีด ฉมวก และเสื้อชูชีพ 1 ชุด

ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2024: สำหรับการเดินทางที่ออกเดินทางจากเมือง 3-บิลเบา (BIO) มาถึงเมืองมะนิลา (MNL), เมืองเซบู (CEB) และที่กลับจากการเดินทางเหล่านี้ เราจะขนส่งชุดดำน้ำหนึ่งรายการไม่เกินน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่ใช้กับบัตรโดยสารของคุณ หากขนส่งอุปกรณ์เพิ่มเติม จะมีการคิดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับอุปกรณ์กีฬา

สิ่งที่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ดำน้ำ: ชุดดำน้ำ ตีนกบ หน้ากาก 1 อัน ถังดำน้ำเปล่า 1 ถัง (ถังออกซิเจน) อุปกรณ์ควบคุมการดำน้ำ ชุดสายรัดถัง เกจวัดแรงดันถัง แจ็กเกตบาลานซ์ (แจ็กเกต BCD) ไฟดำน้ำ ท่อหายใจ 1 อัน มีด ฉมวก และเสื้อชูชีพ 1 ชุด