Skip to main content

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi

Türk Hava Yolları Veri Koruma Aydınlatma Metni

Giriş

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (“THY”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), müşterilerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir. Bu Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), bilet satış ofislerimiz, havalimanı check-in kontuarlarımız veya acentelerimiz vasıtasıyla bilet satın alan ya da rezervasyon yapan ya da benzeri işlemler gerçekleştiren müşterilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, THY olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/index.html adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ni okuyabilirsiniz.GDPR’a tabi bir yolcumuz iseniz detaylı bilgi için https://www.turkishairlines.com/en-pl/legal-notice/gdpr-privacy-notice/ adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?  Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı Nedir?

Kişisel verileriniz, sizler, bilet satış ofislerimiz, havalimanı check-in kontuarlarımız veya acentelerimiz vasıtasıyla bilet satın alırken ya da rezervasyon yaparken veya sayılan mecralarda benzeri işlemler gerçekleştirirken basılı dokümanlar ve/veya elektronik sistemlerimiz vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. THY olarak bizler, kişisel ancak verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz.Bu kapsamda, Türk Hava Yolları olarak müşterilerimizin kişisel verilerini i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (havayolu taşımacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi veya bağlantılı hizmetlerin sunulması), iii) yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iv) müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz.

Kişisel veri işleme şartlarına ek olarak, bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebiliriz. Böylesi durumlarda, kişisel verileriniz serbest iradenizle sunmuş olduğunuz açık rızanın kapsamıyla sınırlı olarak işlenir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilme imkanına sahipsiniz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

THY tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/index.html adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.): 

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: Hesap oluştururken, uçak bileti rezervasyonları veya THY ve iş ortakları tarafından sunulan ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak için başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz ad, soyadı kimlik numarası, pasaport bilgileri vb. kişisel verileriniz ile e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel veriler. Kimlik/Pasaport bilgilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/kimlik-pasaport-isleme-aydinlatma-metni/ adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Uçuş Bilgileriniz: Rezervasyon ve bilet bilgileriniz ile uçuşunuza ilişkin diğer bilgiler, 
 • Gelişmiş Yolcu Bilgileri (“API”): Adınız, uyruğunuz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, seyahat belgelerinizin türü ve numarası, geçerliliğinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile verildiği ülkeye ilişkin kişisel veriler 
 • Değerlendirmeleriniz ve talepleriniz: Hizmetlerimiz konusunda sizlerden sağlamış olduğumuz değerlendirme bilgileri 
 • Ödeme bilgileriniz: Kredi/banka kartı bilgisi, bana hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri 
 • Üyelik Programı Bilgileriniz: Üyesi olmanız durumunda Miles&Smiles ve Turkish Airlines Corporate Club programına ilişkin bilgiler. 
 • Özel Nitelikli Kişisel Bilgileriniz:Talebiniz ve onayınız bulunması halinde, seyahatiniz süresince ihtiyaç duyduğunuz hizmetin sağlanabilmesi için varsa hastalık, engellilik, alerji ve özel diyet gereksinimleri bilgisi.
 • Pazarlama Bilgisi: Müşterilerimizle ilişkilendirilen ve pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri sayesinde türetilen bilgiler, kişiyle yapılan anketler, memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

THY, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/index.html adresinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.). 

 • Uçuş rezervasyonlarınızın yönetimi ve diğer ilgili hizmetlerimiz: Bilet rezervasyonu, bilet oluşturulması, bagaj ve kargo taşımacılığı ile ilgili olarak, check-in işlemlerinizin yapılması, uçuş kartınızın hazırlanması, uçağa binişinizin sağlanması ve uçuşunuza ilişkin diğer hizmetler gibi olağan operasyonel işlemlerin gerçekleştirilmesi, 
 • İletişim: Rezervasyon bilgilerinizi iletmek, bilet satın aldığınıza ilişkin teyit bilgisi paylaşmak ödeme ya da uçuş bilgilerini tarafınıza iletmek için siz müşterilerimizle SMS, e-posta ya da telefon yoluyla iletişime geçmek gibi olağan faaliyetlerimize dair siz müşterilerimizi bilgilendirmek, (hatırlatmak isteriz ki, pazarlama amacı içermeyen ve sadece yukarıdaki amaçlar ya da benzeri hizmet bilgilendirmeleri gerçekleştirmek amacıyla gönderilen iletiler, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca onaya tabi olmayıp, ileti alma konusunda onay vermemiş olsanız da THY tarafından tarafınıza gönderilebilecektir) 
 • Talep ve Görüşlerinizin Değerlendirilmesi: Müşterilerimizin, hizmetlerimiz konusundaki görüş, şikâyet ve değerlendirmelerinin yazılı/online form ve anketler aracılığı ile alınması ve bunların değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyeti kapsamında https://shopandmiles.com internet sitesinde yer alan ürünler içerisinden hediye gönderimi sağlanması.
 • Yasal Yükümlülükler: THY’nin tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Hizmet Özelleştirmeleri: Sunulan program, hizmet ve ürünlerin ilgili kişilerin beğeni, ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ve bunların ilgili kişilerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
 • Üyelik Programları: Üyesi olmanız halinde, Miles&Smiles, Turkish Airlines Corporate Club başta olmak üzere ilgili sadakat programı hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz. 

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir: 

 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız; ör. Havaalanlarında yer hizmetlerini sağlayan servis sağlayıcılar, acenteler, GDS’ler aktarmalı uçuşlarda yolculuğunuzun bir kısmını üstlenen hava yolu şirketleri vb. 
 • Grup şirketlerimiz, ör. THY tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı iştiraklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir, kişisel verileriniz bu kapsamda ilgili grup şirketlerimizle paylaşılabilmektedir.
 • Tedarikçilerimiz; ör. THY olarak teknik destek aldığımız yazılım şirketleri, güvenlik şirketleri ya da ulaştırma hizmeti sağlayan firmalar vb. 
 • Taşımanın gerçekleştiği yabancı devletler, ulusal ve uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlar ve kamu kurumları;ör. Ulusal ve/veya uluslararası sivil havacılık mevzuatı ve düzenlemeleri gereğince seyahatinizin gerçekleştiği veya hava sahası kullanılan ülkenin ilgili otoriteleri ve yetkili 3.kişiler, gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında kolluk kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirilen veya Amerika Birleşik Devletleri hava sahası kullanılan seyahatlerde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Bakanlığı vb.

Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirme

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca vermiş olduğunuz izin doğrultusunda hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, mal ve hizmetlerimizin tanıtımını yapmak ve kampanyalarımızdan haberdar olmanızı sağlamak amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. İlgili mevzuat uyarınca, ticari elektronik ileti izinlerinizin İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydedilmesi gerekmekte olup bu kapsamda iletişim adresi (telefon numarası veya e-posta adresi), izin tarihi, iletişim kanalı, alıcı tipi ve izin kaynağı verileri İYS ile paylaşılacaktır. İYS ile ilgili detaylı bilgi almak için https://iys.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Kişi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz. Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz, 
 • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz, 
 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz, 
 • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz, 
 • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz. 
 • Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz. 
 • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz, 
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 
 • GDPR’a tabi bir yolcu iseniz sahip olduğunuz haklara ilişkin detaylı bilgi için https://www.turkishairlines.com/en-pl/legal-notice/gdpr-privacy-notice/ adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

İletişim Bilgilerimiz 

Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 

Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İstanbul 

00 90 212 463 63 63 

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/musteri-iliskileri/geribildirim/